23 apr 2016 06:00

23 apr 2016 06:00

Bättre lycka denna gång!

Ny skola

Glädjande att höra att det ska byggas en ny skola i Trädgårdsstaden. Jag känner dock en viss oro, och vill därför påminna alla inblandade entreprenörer, men kanske framförallt Skövde kommun att följa de riktlinjer som finns vad gäller fukt i betong!

Låt nu för guds skull betongen torka innan ni lägger mattorna, så de inte blir ett nytt Timmersdala förskola-fiasko! Där allt ska göras om efter två år! (Peab har dock inget med det fiaskot att göra.)

Bättre lycka denna gång!

Skattebetalare

Glädjande att höra att det ska byggas en ny skola i Trädgårdsstaden. Jag känner dock en viss oro, och vill därför påminna alla inblandade entreprenörer, men kanske framförallt Skövde kommun att följa de riktlinjer som finns vad gäller fukt i betong!

Låt nu för guds skull betongen torka innan ni lägger mattorna, så de inte blir ett nytt Timmersdala förskola-fiasko! Där allt ska göras om efter två år! (Peab har dock inget med det fiaskot att göra.)

Bättre lycka denna gång!

Skattebetalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.