23 apr 2016 06:00

23 apr 2016 06:00

Blir en fin turistled

Karlsborgsbanan

Bra skrivit Bengt (SLA 21/4)! Det är ingen idé att lägga pengar på att utreda tågtrafik på Karlsborgsbanan. Börja istället förhandla om att berörda kommuner kan ta över marken och göra en cykelbana. En cykelbana som skulle bli en fin turistled och möjliggöra cykling till jobb och skola för boende i alla tre berörda kommuner.

Realist och cyklist

Bra skrivit Bengt (SLA 21/4)! Det är ingen idé att lägga pengar på att utreda tågtrafik på Karlsborgsbanan. Börja istället förhandla om att berörda kommuner kan ta över marken och göra en cykelbana. En cykelbana som skulle bli en fin turistled och möjliggöra cykling till jobb och skola för boende i alla tre berörda kommuner.

Realist och cyklist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.