23 apr 2016 06:00

23 apr 2016 06:00

Ett bättre Billingen ger ett ännu bättre Skövde

Billingesatsningen

På måndag är det upp till kommunfullmäktige i Skövde att ta beslut om den föreslagna historiska satsningen på Billingen blir verklighet eller inte. Debatten har varit engagerad och het, men har tyvärr också präglats av motsättningar och till och med rena personangrepp.

Självklart blir det många och intrikata frågor kring ett så viktigt beslut och vi har därför ägnat mycket tid och energi åt att besvara alla dessa på ett så relevant sätt som möjligt. Nu är det tid att höja blicken och gemensamt fästa den på hur vi vill att Skövde ska utvecklas för kommande årtionden och generationer.

Det mest glädjande i debatten är att alla partier i kommunfullmäktige är överens om att en satsning på Billingen är nödvändig för Skövdes framtida utveckling.

Ur Alliansens synvinkel är det både självklart och nödvändigt att göra en sådan satsning tillsammans med hotellverksamheten vid bergets topp. Hotellet har varit en central del sedan Billingehus invigdes sommaren 1970 – som just ett framgångsrikt samarbete mellan den offentliga sektorn och det privata näringslivet. Makarna Arne och Maja Sandberg donerade pengar medan Skövde kommun med Gustav Lake i spetsen släppte till marken. Det är ett arv som satt Skövde på kartan, blivit en symbol för staden och som vi har till ansvar att förvalta på bästa sätt: genom att vidareutveckla det i samma anda.

Ett utbyggt hotell med en ny modern kongressanläggning och en stor uppgradering av friluftsområdet ger Billingen en unik position i den så viktiga turistbranschen. Redan idag växer besöksnäringen i Skövde snabbare än riksgenomsnittet, men det är ingenting som vi kan ta för givet. Konkurrensen är stenhård både nationellt och internationellt och varje år då ingenting händer minskar vår dragningskraft eftersom konkurrenterna inte står stilla.

En gemensam satsning ger förutsättningar för att göra Skövde till ett av södra och västra Sveriges största besöksmål. Det skapar nya arbetstillfällen, ger möjligheter till en ännu bättre folkhälsa, ökar hela Skövdes konkurrenskraft, gör det lättare för företagen att rekrytera arbetskraft och ger intäkter till såväl kommunen som till privata arbetsgivare i staden. Nära nog hela Skövdes näringsliv, inklusive cheferna för till synes konkurrerande hotell i centrum, har därför också slutit sig samman i sitt stöd för satsningen.

Alliansen är nu som alltid mån om att på ett pragmatiskt sätt arbeta tillsammans med övriga partier i kommunfullmäktige för att stärka Skövde för framtiden.

För ett bättre Billingen. Och för ett ännu bättre Skövde.

Allians för Skövde

Katarina Jonsson (M)

På måndag är det upp till kommunfullmäktige i Skövde att ta beslut om den föreslagna historiska satsningen på Billingen blir verklighet eller inte. Debatten har varit engagerad och het, men har tyvärr också präglats av motsättningar och till och med rena personangrepp.

Självklart blir det många och intrikata frågor kring ett så viktigt beslut och vi har därför ägnat mycket tid och energi åt att besvara alla dessa på ett så relevant sätt som möjligt. Nu är det tid att höja blicken och gemensamt fästa den på hur vi vill att Skövde ska utvecklas för kommande årtionden och generationer.

Det mest glädjande i debatten är att alla partier i kommunfullmäktige är överens om att en satsning på Billingen är nödvändig för Skövdes framtida utveckling.

Ur Alliansens synvinkel är det både självklart och nödvändigt att göra en sådan satsning tillsammans med hotellverksamheten vid bergets topp. Hotellet har varit en central del sedan Billingehus invigdes sommaren 1970 – som just ett framgångsrikt samarbete mellan den offentliga sektorn och det privata näringslivet. Makarna Arne och Maja Sandberg donerade pengar medan Skövde kommun med Gustav Lake i spetsen släppte till marken. Det är ett arv som satt Skövde på kartan, blivit en symbol för staden och som vi har till ansvar att förvalta på bästa sätt: genom att vidareutveckla det i samma anda.

Ett utbyggt hotell med en ny modern kongressanläggning och en stor uppgradering av friluftsområdet ger Billingen en unik position i den så viktiga turistbranschen. Redan idag växer besöksnäringen i Skövde snabbare än riksgenomsnittet, men det är ingenting som vi kan ta för givet. Konkurrensen är stenhård både nationellt och internationellt och varje år då ingenting händer minskar vår dragningskraft eftersom konkurrenterna inte står stilla.

En gemensam satsning ger förutsättningar för att göra Skövde till ett av södra och västra Sveriges största besöksmål. Det skapar nya arbetstillfällen, ger möjligheter till en ännu bättre folkhälsa, ökar hela Skövdes konkurrenskraft, gör det lättare för företagen att rekrytera arbetskraft och ger intäkter till såväl kommunen som till privata arbetsgivare i staden. Nära nog hela Skövdes näringsliv, inklusive cheferna för till synes konkurrerande hotell i centrum, har därför också slutit sig samman i sitt stöd för satsningen.

Alliansen är nu som alltid mån om att på ett pragmatiskt sätt arbeta tillsammans med övriga partier i kommunfullmäktige för att stärka Skövde för framtiden.

För ett bättre Billingen. Och för ett ännu bättre Skövde.

Allians för Skövde

Katarina Jonsson (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.