23 apr 2016 06:00

23 apr 2016 06:00

Lekplatsen ska rustas upp

Replik

Till Inger Breman Larsson angående insändaren i SLA 22/4.

Tack Inger för ditt engagemang för Undenäs och för den lekplats som är i stort behov av upprustning. Precis som du skriver i din insändare har Karlsborgs kommun fått extra pengar från staten för att utveckla flyktingmottagandet och vi planerar också för ett antal olika insatser.

Vi anser att våra lekplatser är viktiga mötesplatser för både barn och vuxna och för någon dag sedan beslutade vi oss för att använda en del av de pengarna för att rusta upp och förbättra lekplatsen i Undenäs.

Vi beklagar att den informationen inte kunde förmedlas tidigare bland annat i samband med tidningsartikeln om lekplatsen vid Strandvägen i centrala Karlsborg.

Arvid Lindner

gata- och parkchef Karlsborgs kommun

Till Inger Breman Larsson angående insändaren i SLA 22/4.

Tack Inger för ditt engagemang för Undenäs och för den lekplats som är i stort behov av upprustning. Precis som du skriver i din insändare har Karlsborgs kommun fått extra pengar från staten för att utveckla flyktingmottagandet och vi planerar också för ett antal olika insatser.

Vi anser att våra lekplatser är viktiga mötesplatser för både barn och vuxna och för någon dag sedan beslutade vi oss för att använda en del av de pengarna för att rusta upp och förbättra lekplatsen i Undenäs.

Vi beklagar att den informationen inte kunde förmedlas tidigare bland annat i samband med tidningsartikeln om lekplatsen vid Strandvägen i centrala Karlsborg.

Arvid Lindner

gata- och parkchef Karlsborgs kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.