25 apr 2016 15:35

25 apr 2016 15:35

Sammanhållning och trygghet är vår paroll

Debatt:

Sverigedemokraterna har nu lanserat vår egen vårbudget, som svar på regeringens skenande migrationskostnader. Sammanhållning och trygghet är vår paroll och politiken syftar till att ta ett långsiktigt ansvar för såväl svenska medborgare som de med annan bakgrund som vill bli en del av Sverige. Nu krävs det att vi tar tag i den största krisen som drabbat Sverige i modern tid och som skapats av de sju övriga riksdagspartierna.

SD:s vårbudget ger tydliga besked i både hur vi avser reformera migrationspolitiken och underlätta för fler att komma in på arbetsmarknaden. Detta är nyckeln för att lösa integrationsutmaningen, men vi gör detta utan att diskriminera svenskar.

Sverigedemokraternas ambition är att göra det både billigare och enklare att anställa. Fyra av fem nya jobb skapas i Sverige i växande småföretag. Sverigedemokraterna föreslår därför en rad tydliga förbättringar för småföretagen som ett led i att stimulera sysselsättningen. Sverigedemokraterna vill helt avskaffa den allmänna löneavgiften för samtliga företag med upp till nio anställda. Det skulle för Skaraborg innebära att mer än 7 000 småföretag med upp till nio anställda helt skulle undantas allmän löneavgift.

Ett annat förslag som vi nu lanserar är ett kraftigt förhöjt avdrag för arbetsinkomster på upp till 150 000 kronor, där de med lägst inkomster blir helt befriade från inkomstskatt. Det blir då attraktivare att anställa och mer attraktivt att jobba. Genomförandet av en sådan reform skulle exempelvis för en barnskötare i Skövde innebära en lägre skatt om närmare 1 800 kronor i månaden eller att en halvtidsarbetande undersköterska i Falköping inte behöver betala någon inkomstskatt överhuvudtaget. Sverige behöver inte ett låglönesamhälle för att kunna sysselsätta folk som står längre bort än andra från arbetsmarknaden.

Sverigedemokraterna ser akuta behov av att radikalt minska volymerna av migranter. Med vår politik kommer antalet asylsökande under kommande budgetperiod bli cirka 400 000 färre jämfört med vad regeringen prognostiserar. Detta medför i sin tur en betydligt mindre integrationsutmaning. Vår politik visar vägen framåt; genom att förbehålla vissa bidrag, och ersättningar till främst svenska medborgare stärker vi medborgarskapets värde. Vi hushållar med landets begränsade resurser och vi skickar en tydlig signal till dem som söker sig till vårt land: För icke-medborgare som vill göra rätt för sig finns det en tydligt utstakad väg med ett attraktivt slutmål.

Jag och Sverigedemokraterna kommer att med kraft fortsätta arbeta för att återskapa ett Sverige som står för sammanhållning och trygghet. Vi kommer att fortsätta att utgöra den fasta punkten för sunt förnuft i svensk politik där man tänker först och agerar därefter.

Josef Fransson (SD)

riksdagsledamot Skövde

 

SD:s vårbudget ger tydliga besked i både hur vi avser reformera migrationspolitiken och underlätta för fler att komma in på arbetsmarknaden. Detta är nyckeln för att lösa integrationsutmaningen, men vi gör detta utan att diskriminera svenskar.

Sverigedemokraternas ambition är att göra det både billigare och enklare att anställa. Fyra av fem nya jobb skapas i Sverige i växande småföretag. Sverigedemokraterna föreslår därför en rad tydliga förbättringar för småföretagen som ett led i att stimulera sysselsättningen. Sverigedemokraterna vill helt avskaffa den allmänna löneavgiften för samtliga företag med upp till nio anställda. Det skulle för Skaraborg innebära att mer än 7 000 småföretag med upp till nio anställda helt skulle undantas allmän löneavgift.

Ett annat förslag som vi nu lanserar är ett kraftigt förhöjt avdrag för arbetsinkomster på upp till 150 000 kronor, där de med lägst inkomster blir helt befriade från inkomstskatt. Det blir då attraktivare att anställa och mer attraktivt att jobba. Genomförandet av en sådan reform skulle exempelvis för en barnskötare i Skövde innebära en lägre skatt om närmare 1 800 kronor i månaden eller att en halvtidsarbetande undersköterska i Falköping inte behöver betala någon inkomstskatt överhuvudtaget. Sverige behöver inte ett låglönesamhälle för att kunna sysselsätta folk som står längre bort än andra från arbetsmarknaden.

Sverigedemokraterna ser akuta behov av att radikalt minska volymerna av migranter. Med vår politik kommer antalet asylsökande under kommande budgetperiod bli cirka 400 000 färre jämfört med vad regeringen prognostiserar. Detta medför i sin tur en betydligt mindre integrationsutmaning. Vår politik visar vägen framåt; genom att förbehålla vissa bidrag, och ersättningar till främst svenska medborgare stärker vi medborgarskapets värde. Vi hushållar med landets begränsade resurser och vi skickar en tydlig signal till dem som söker sig till vårt land: För icke-medborgare som vill göra rätt för sig finns det en tydligt utstakad väg med ett attraktivt slutmål.

Jag och Sverigedemokraterna kommer att med kraft fortsätta arbeta för att återskapa ett Sverige som står för sammanhållning och trygghet. Vi kommer att fortsätta att utgöra den fasta punkten för sunt förnuft i svensk politik där man tänker först och agerar därefter.

Josef Fransson (SD)

riksdagsledamot Skövde

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.