25 apr 2016 06:00

25 apr 2016 06:00

Unga mår inte så bra som de har det

Debatt

I genomsnitt får barn och unga det ekonomiskt bättre och bättre i Sverige. Samtidigt är rotlöshet, ångest och bristande framtidstro vardag för alltför många. En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visar att den psykiska ohälsan ökar. Även om unga överlag bedömer att de mår bra uppgav en femtedel i åldrarna 16-24 år att de hade psykiska problem, som oro, ängslan eller ångest. Omkring hälften av unga mellan 13 och 18 år uppgav att de haft symtom som huvudvärk, magont eller svårt att somna. Intressant är att hälsotillståndet för utrikesfödda är bättre än bland inrikesfödda unga.

Vad anser då generaldirektören på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor behöver göras? Jo, att samverkan måste bli bättre. Framförallt mellan elevhälsan, skolan, hälso- och sjukvården och i vissa fall socialtjänsten.

Allt detta är viktigt och områden där vi kristdemokrater har många och viktiga satsningar. Det jag vänder mig mot är att familjen överhuvudtaget inte nämns som en viktig del i de ungas liv. Kristdemokraterna menar att familjen är den viktigaste enheten i samhället. Familjer ser olika ut men är alltid viktiga. Anknytningen till föräldrarna de första tre åren av barnets liv är helt avgörande för hur det sedan kommer att utvecklas. Det är denna fråga som gjort mig till kristdemokrat, ett parti som ser att vi måste ha tid med våra barn när de är små om vi överhuvudtaget ska få en positiv samhällsutveckling. Kan skillnaden i hälsotillstånd mellan utrikes- och inrikesfödda bero på att de utrikesfödda har en starkare familjesammanhållning och mer tid för varandra?

Kristdemokraternas familjepolitik syftar till att stödja familjerna utifrån deras olika behov, möjliggöra mer tid för barnen och öka familjernas frihet. Vi tycker bland annat att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer samt att det bör forskas om hur det alltmer gränslösa arbetslivet påverkar familjelivet, hälsan och barnen.

Kristdemokraterna införde tillsammans med alliansregeringen ett vårdnadsbidrag som möjliggjorde för föräldrar att förlänga sin föräldraledighet tills barnet fyllt tre år. En reform som tyvärr den nya regeringen begravde så fort de kom till makten. Men Kristdemokraterna ger sig inte utan tänker fortsätta att förbättra förutsättningarna för egna val i familjelivet.

Vi vill öka möjligheten för de föräldrar som vill vara hemma med sina barn under förskoleåldern. Bland annat ska barnomsorgspengen utvidgas och gälla även de föräldrar som vill vara hemma med enbart sina egna barn. Vi vill också ta bort många av de begränsningar som i dag finns kring hur föräldraförsäkringen kan användas. Vi tycker att det är viktigt för barn att ha en god anknytning till båda sina föräldrar men vår uppgift är inte att bestämma hur föräldrarna ska göra utan erbjuda valmöjligheter och undanröja hinder.

Barn och unga har det alltså bättre men mår allt sämre vilket i sig är en paradox. Att konstatera detta och sedan analysera barn och ungas ohälsa utan att ha med familjens betydelse är som att famla runt i ett mörkt rum utan att hitta vägen ut.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot Skaraborg

I genomsnitt får barn och unga det ekonomiskt bättre och bättre i Sverige. Samtidigt är rotlöshet, ångest och bristande framtidstro vardag för alltför många. En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visar att den psykiska ohälsan ökar. Även om unga överlag bedömer att de mår bra uppgav en femtedel i åldrarna 16-24 år att de hade psykiska problem, som oro, ängslan eller ångest. Omkring hälften av unga mellan 13 och 18 år uppgav att de haft symtom som huvudvärk, magont eller svårt att somna. Intressant är att hälsotillståndet för utrikesfödda är bättre än bland inrikesfödda unga.

Vad anser då generaldirektören på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor behöver göras? Jo, att samverkan måste bli bättre. Framförallt mellan elevhälsan, skolan, hälso- och sjukvården och i vissa fall socialtjänsten.

Allt detta är viktigt och områden där vi kristdemokrater har många och viktiga satsningar. Det jag vänder mig mot är att familjen överhuvudtaget inte nämns som en viktig del i de ungas liv. Kristdemokraterna menar att familjen är den viktigaste enheten i samhället. Familjer ser olika ut men är alltid viktiga. Anknytningen till föräldrarna de första tre åren av barnets liv är helt avgörande för hur det sedan kommer att utvecklas. Det är denna fråga som gjort mig till kristdemokrat, ett parti som ser att vi måste ha tid med våra barn när de är små om vi överhuvudtaget ska få en positiv samhällsutveckling. Kan skillnaden i hälsotillstånd mellan utrikes- och inrikesfödda bero på att de utrikesfödda har en starkare familjesammanhållning och mer tid för varandra?

Kristdemokraternas familjepolitik syftar till att stödja familjerna utifrån deras olika behov, möjliggöra mer tid för barnen och öka familjernas frihet. Vi tycker bland annat att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer samt att det bör forskas om hur det alltmer gränslösa arbetslivet påverkar familjelivet, hälsan och barnen.

Kristdemokraterna införde tillsammans med alliansregeringen ett vårdnadsbidrag som möjliggjorde för föräldrar att förlänga sin föräldraledighet tills barnet fyllt tre år. En reform som tyvärr den nya regeringen begravde så fort de kom till makten. Men Kristdemokraterna ger sig inte utan tänker fortsätta att förbättra förutsättningarna för egna val i familjelivet.

Vi vill öka möjligheten för de föräldrar som vill vara hemma med sina barn under förskoleåldern. Bland annat ska barnomsorgspengen utvidgas och gälla även de föräldrar som vill vara hemma med enbart sina egna barn. Vi vill också ta bort många av de begränsningar som i dag finns kring hur föräldraförsäkringen kan användas. Vi tycker att det är viktigt för barn att ha en god anknytning till båda sina föräldrar men vår uppgift är inte att bestämma hur föräldrarna ska göra utan erbjuda valmöjligheter och undanröja hinder.

Barn och unga har det alltså bättre men mår allt sämre vilket i sig är en paradox. Att konstatera detta och sedan analysera barn och ungas ohälsa utan att ha med familjens betydelse är som att famla runt i ett mörkt rum utan att hitta vägen ut.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.