25 apr 2016 06:00

25 apr 2016 06:00

Viktigt att Sverige och Finland agerar samtidigt

Nato

Försvarsminister Peter Hultqvist sa vid försvarskonferensen i Skövde nyligen att medlemskap i Nato inte finns med på hans agenda. Detta yttrande gillas säkert av motståndarna till Natosamarbetet i allmänhet, alltså till det samarbete som började med Partnerskap för fred i mitten av 90-talet och som sedan fortsatt, där det senaste omfattar det så kallade värdlandsstödet, som bland annat gör att Sverige skall kunna ta emot Natoförband och delta i alltmer gemensam planering och alltfler militära övningar.

En aktiv motståndare till detta samarbete är Pierre Schori, som var ledande socialdemokratisk utrikespolitiker redan på 70-talet, då samarbetet mellan Sverige och Nato var ganska omfattande men hemligt och därför ständigt förnekades av statsministrarna Erlander och Palme. Nu är samarbetet, som har ökat sedan den tiden, offentligt och bygger på beslut av riksdagen i god demokratisk ordning.

Det tog Socialdemokraterna 35 år att svänga från att vara aktiva motståndare till ett svenskt deltagande i det europeiska samarbetet i EG/EU och det tog allianspartierna mer än 60 år att enas om att Sverige bör vara med i Nato. Det skulle inte förvåna mig om Socialdemokraterna hakar på, men en öppen debatt får säkert vänta tills frågan om Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd har fått en lösning, positiv eller negativ. Dessutom är det viktigt att Sverige och Finland agerar samtidigt och tillsammans, så långt det är möjligt.

Lars Hjertén (M)

Försvarsminister Peter Hultqvist sa vid försvarskonferensen i Skövde nyligen att medlemskap i Nato inte finns med på hans agenda. Detta yttrande gillas säkert av motståndarna till Natosamarbetet i allmänhet, alltså till det samarbete som började med Partnerskap för fred i mitten av 90-talet och som sedan fortsatt, där det senaste omfattar det så kallade värdlandsstödet, som bland annat gör att Sverige skall kunna ta emot Natoförband och delta i alltmer gemensam planering och alltfler militära övningar.

En aktiv motståndare till detta samarbete är Pierre Schori, som var ledande socialdemokratisk utrikespolitiker redan på 70-talet, då samarbetet mellan Sverige och Nato var ganska omfattande men hemligt och därför ständigt förnekades av statsministrarna Erlander och Palme. Nu är samarbetet, som har ökat sedan den tiden, offentligt och bygger på beslut av riksdagen i god demokratisk ordning.

Det tog Socialdemokraterna 35 år att svänga från att vara aktiva motståndare till ett svenskt deltagande i det europeiska samarbetet i EG/EU och det tog allianspartierna mer än 60 år att enas om att Sverige bör vara med i Nato. Det skulle inte förvåna mig om Socialdemokraterna hakar på, men en öppen debatt får säkert vänta tills frågan om Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd har fått en lösning, positiv eller negativ. Dessutom är det viktigt att Sverige och Finland agerar samtidigt och tillsammans, så långt det är möjligt.

Lars Hjertén (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.