26 apr 2016 06:00

26 apr 2016 06:00

Lägg ner Flygplatsbolaget

Minus:

Skövde Flygplats AB redovisar i sin årsredovisning för 2015 att de gått 7,4 miljoner minus och att 167 flygledarledda flygrörelser genomförts. Det vill säga, varje flygrörelse (= 1 start och landning) har gått minus med 44 tusen kronor. Vem har då betalat? Jo du och jag! Flygplatsbolaget ingår i den kommunala koncernen Skövde Stadshus AB som täcker underskottet genom vinstöverföringar från bl.a. Skövde värmeverk AB och Skövde elnät AB.

Jag upprepar mitt gamla förslag; lägg ner Flygplatsbolaget och dess verksamhet och låt de två flygklubbarna ta över skötsel av flygfältet genom ett kommunalt årligt driftbidrag, vilket innebär att helikopterflyg, privatflyg, mindre taxiflyg, segelflyg, mindre godsflyg, kan fortsätta.

Sture Grönblad

Miljöpartiet

Skövde Flygplats AB redovisar i sin årsredovisning för 2015 att de gått 7,4 miljoner minus och att 167 flygledarledda flygrörelser genomförts. Det vill säga, varje flygrörelse (= 1 start och landning) har gått minus med 44 tusen kronor. Vem har då betalat? Jo du och jag! Flygplatsbolaget ingår i den kommunala koncernen Skövde Stadshus AB som täcker underskottet genom vinstöverföringar från bl.a. Skövde värmeverk AB och Skövde elnät AB.

Jag upprepar mitt gamla förslag; lägg ner Flygplatsbolaget och dess verksamhet och låt de två flygklubbarna ta över skötsel av flygfältet genom ett kommunalt årligt driftbidrag, vilket innebär att helikopterflyg, privatflyg, mindre taxiflyg, segelflyg, mindre godsflyg, kan fortsätta.

Sture Grönblad

Miljöpartiet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.