26 apr 2016 06:00

26 apr 2016 06:00

Mycket trevligt initiativ

Träd:

En stor eloge och mycket credd till Skövde kommun, som på ett föredömligt sätt låter träden som planterades 2001 (då Skövde fyllde 600 år) leva vidare på andra platser, nu när det ska byggas fastigheter på denna yta mitt emot Ica Nära i Skultorp.

Mycket trevligt initiativ av alla inblandade!

En stolt trädägare

En stor eloge och mycket credd till Skövde kommun, som på ett föredömligt sätt låter träden som planterades 2001 (då Skövde fyllde 600 år) leva vidare på andra platser, nu när det ska byggas fastigheter på denna yta mitt emot Ica Nära i Skultorp.

Mycket trevligt initiativ av alla inblandade!

En stolt trädägare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.