27 apr 2016 06:00

27 apr 2016 06:00

Bra infrastruktur ger många vinster

DEBATT: Samhällsplanering

Tibro kommun blev nu av med Fågelviksgymnasiet och sitt riksintag till Motocross. Ett enigt kommunfullmäktige, utom en ropande röst i öknen som utgjordes av SD, menade att detta var nödvändigt. Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) menar att eleverna per automatik vill till större orter, i detta fall Skövde. Han ondgör sig också över att järnvägen Karlsborg–Tibro–Skövde är i vägen för samhällsplaneringen.

Tierp är en liten ort i norra Uppland med 5 500 invånare i centrum. Kommunen, som för övrigt är S-styrd, lyckades med Länsstyrelsens stöd utveckla regionaltåget Upptåget som från början gick från Upplands-Väsby via Uppsala till Gävle. Enligt SJ ett dödsdömt projekt! Satsningen blev en framgångssaga. Tierp har idag 30 minuters förbindelser mot både Gävle och Uppsala. Ett bra pendlingsavstånd gör, att kommunen planerar 200 nya bostäder och en ny förskola. Pendlarna har upptäckt vad en regionförstoring innebär med nya möjligheter till arbete och utkomst och vinnare blir också miljö och hälsa med el-järnväg.

Olyckskorparna kraxade och menade att när förbindelserna blev så här bra kommer alla elever att åka till Uppsala eller Gävle. Icke sa Nicke! De flesta elever stannar kvar på sitt Tekniska gymnasium i Tierp. Sammanfattat kan man säga att man roar sig i Gävle eller Uppsala men studerar på hemmaplan.

Låt oss se vad som händer i Lindesberg som också är S-styrd. Kommunen har tillsammans med Närkeregionen satsat på regionaltåg Tåg i Bergslagen med 30 minuters trafik till Örebro. Detta har lett till att man kunnat vända en negativ utveckling. Lindesberg har en befolkning i Tibros storlek och har naturligtvis behållit ett utmärkt gymnasium med riksintag i judo. Gymnasiet har också en avancerad utbildning i engelska språket med affärsjuridik och internationellt arbete. Lindesberg utvecklas och har 230 personer i bostadskön.

Undertecknade anser att grunden för den positiva utveckling som man kan se i dessa två kommuner är en utomordentlig infrastruktur – järnväg som ger miljövänliga och utomordentliga restider för pendlare samt skapar en rundare sammanhållen region. Detta utvecklar mindre orter och stödjer landsbygdsutvecklingen inte bara med bredband utan också med närhet till gymnasium. Västra Götalandsregionens blågröna lednings ensidiga satsning på Göteborg och frånvaron av en genomtänkt utbyggnad av regionaltågen är alarmerande och i grunden destruktiv för regionen.

Se tidigare ledare i SLA 23 april 2016 under rubriken Stad och land glider isär.

Ove Brendelius

Tonie Ekstedt

Tierp är en liten ort i norra Uppland med 5 500 invånare i centrum. Kommunen, som för övrigt är S-styrd, lyckades med Länsstyrelsens stöd utveckla regionaltåget Upptåget som från början gick från Upplands-Väsby via Uppsala till Gävle. Enligt SJ ett dödsdömt projekt! Satsningen blev en framgångssaga. Tierp har idag 30 minuters förbindelser mot både Gävle och Uppsala. Ett bra pendlingsavstånd gör, att kommunen planerar 200 nya bostäder och en ny förskola. Pendlarna har upptäckt vad en regionförstoring innebär med nya möjligheter till arbete och utkomst och vinnare blir också miljö och hälsa med el-järnväg.

Olyckskorparna kraxade och menade att när förbindelserna blev så här bra kommer alla elever att åka till Uppsala eller Gävle. Icke sa Nicke! De flesta elever stannar kvar på sitt Tekniska gymnasium i Tierp. Sammanfattat kan man säga att man roar sig i Gävle eller Uppsala men studerar på hemmaplan.

Låt oss se vad som händer i Lindesberg som också är S-styrd. Kommunen har tillsammans med Närkeregionen satsat på regionaltåg Tåg i Bergslagen med 30 minuters trafik till Örebro. Detta har lett till att man kunnat vända en negativ utveckling. Lindesberg har en befolkning i Tibros storlek och har naturligtvis behållit ett utmärkt gymnasium med riksintag i judo. Gymnasiet har också en avancerad utbildning i engelska språket med affärsjuridik och internationellt arbete. Lindesberg utvecklas och har 230 personer i bostadskön.

Undertecknade anser att grunden för den positiva utveckling som man kan se i dessa två kommuner är en utomordentlig infrastruktur – järnväg som ger miljövänliga och utomordentliga restider för pendlare samt skapar en rundare sammanhållen region. Detta utvecklar mindre orter och stödjer landsbygdsutvecklingen inte bara med bredband utan också med närhet till gymnasium. Västra Götalandsregionens blågröna lednings ensidiga satsning på Göteborg och frånvaron av en genomtänkt utbyggnad av regionaltågen är alarmerande och i grunden destruktiv för regionen.

Se tidigare ledare i SLA 23 april 2016 under rubriken Stad och land glider isär.

Ove Brendelius

Tonie Ekstedt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.