27 apr 2016 06:00

27 apr 2016 06:00

Därför yrkade vi på återremiss

BILLINGESATSNINGEN

Kompletteringar. Billingen är en stor och viktig del av Skövde. Att utveckla vårt fantastiska friluftsområde är något som vi sätter högt på vår politiska agenda. Det är en stor och viktig investering som påverkar kommunens investeringskostnader och kommuninvånare under flera år och som därför kräver ett gediget och välarbetat underlag innan beslut kan tas av kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna yrkande därför på återremiss i fullmäktige med följande motivering:

• Att beslutsunderlaget för Billingens fritidsområde kompletteras med beräknade investeringskostnader, driftskostnadskalkyler och personalbehov, samt att det görs en konsekvensanalys för vilken inverkan det har på övriga planerade investeringar i kommunen 2017-2019.

• Att det tas fram en långsiktig inriktning, plan- och kostnadskalkyl för isytan.

• Att det görs en kostnadskalkyl för nödvändiga infrastrukturinvesteringar i syfte att utveckla friluftsområdet enligt slutrapport Billingen.

• Att det görs en utredning gällande renoveringsbehovet och kostnader för Billingebadet samt ta fram en driftsbudget för detta.

• Att undersöka möjligheter till externa finansiärer eller privata aktörer.

• Att det görs en extern och oberoende värdering av Billingebadet, Blå hallen och tillhörande markområde.

• Att få svar på vad konsekvenserna blir om kommunen inte kan fullfölja sina åtaganden.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Socialdemokraterna yrkande därför på återremiss i fullmäktige med följande motivering:

• Att beslutsunderlaget för Billingens fritidsområde kompletteras med beräknade investeringskostnader, driftskostnadskalkyler och personalbehov, samt att det görs en konsekvensanalys för vilken inverkan det har på övriga planerade investeringar i kommunen 2017-2019.

• Att det tas fram en långsiktig inriktning, plan- och kostnadskalkyl för isytan.

• Att det görs en kostnadskalkyl för nödvändiga infrastrukturinvesteringar i syfte att utveckla friluftsområdet enligt slutrapport Billingen.

• Att det görs en utredning gällande renoveringsbehovet och kostnader för Billingebadet samt ta fram en driftsbudget för detta.

• Att undersöka möjligheter till externa finansiärer eller privata aktörer.

• Att det görs en extern och oberoende värdering av Billingebadet, Blå hallen och tillhörande markområde.

• Att få svar på vad konsekvenserna blir om kommunen inte kan fullfölja sina åtaganden.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.