27 apr 2016 06:00

27 apr 2016 06:00

De som vill ha vegetariskt får det

SKOLMAT: Replik.

Tack Edvard Williamson för synpunkter (SLA 26/4).

Edvard framför ekonomiska fördelar med vegetabiliska proteinkällor och önskar att alla skolor ska erbjuda vegetarisk kost.

Skövde kommun antog i februari en måltidspolicy av vilken det framgår att de som önskar vegetarisk kost får det, så det Edvard önskar är redan verklighet.

Den politiska skiljelinjen går istället i om barnen ska tvingas äta vegetariskt på vissa veckodagar, eller inte. En bred majoritet har hittills förespråkat friheten att välja själv, medan motioner och yrkanden om till exempel tvångs-vegetarisk måndag kommer emellanåt från Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vilket jag brukar yrka avslag på, när det sker.

Frihet för oss andra är inte att vara fri från val, utan att vara fri att välja mellan alternativ. De vegetariska rätter och salladsbufféer vi serverar i skolorna konkurrerar på egna meriter genom att vara goda och aptitliga. Inte med tvång och förbud.

Det är sant att det finns prisvärda vegetabiliska protein, men också sant att människan av naturen är allätare, och att en varierad kost är bra för de flesta av oss men att exakt hur den bäst sammansätts varierar mellan olika individer.

De barn som kommer från hem där av nöd all mat är prisvärd ska inte finna att även skolan, trots sitt kompensatoriska uppdrag, har prutat på deras proteiner.

Utan att föregripa slutlig budget för 2017, så har min nämnd yrkat att tillföra ytterligare en summa för att öka andelen animalier av svenskt ursprung. 400 tusen kronor utöver de 500 som redan har tillförts per år. Det ser ut att bli så, eftersom satsningen har ett brett politiskt stöd och vilar på fullmäktiges programförklaring för mandatperioden.

Mjölk, ägg och kött från Sverige har en mycket hög kvalitet ur livsmedelssäkerhetssynpunkt. Lägre förekomst av zoonoser, lägre antibiotikaanvändning och därmed lägre problem med resistens.

Den kvalitetsaspekten är främsta skälet till att vi det gångna året snabbt ökat andelen svenska livsmedel i skolorna främst genom att öka andelen animalier som är från Sverige.

Detta görs alltså inte för att vara elak mot brasilianska bönor, utan för att vara mån om våra barn.

Torbjörn Bergman (M)

ordförande Servicenämnden

Edvard framför ekonomiska fördelar med vegetabiliska proteinkällor och önskar att alla skolor ska erbjuda vegetarisk kost.

Skövde kommun antog i februari en måltidspolicy av vilken det framgår att de som önskar vegetarisk kost får det, så det Edvard önskar är redan verklighet.

Den politiska skiljelinjen går istället i om barnen ska tvingas äta vegetariskt på vissa veckodagar, eller inte. En bred majoritet har hittills förespråkat friheten att välja själv, medan motioner och yrkanden om till exempel tvångs-vegetarisk måndag kommer emellanåt från Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vilket jag brukar yrka avslag på, när det sker.

Frihet för oss andra är inte att vara fri från val, utan att vara fri att välja mellan alternativ. De vegetariska rätter och salladsbufféer vi serverar i skolorna konkurrerar på egna meriter genom att vara goda och aptitliga. Inte med tvång och förbud.

Det är sant att det finns prisvärda vegetabiliska protein, men också sant att människan av naturen är allätare, och att en varierad kost är bra för de flesta av oss men att exakt hur den bäst sammansätts varierar mellan olika individer.

De barn som kommer från hem där av nöd all mat är prisvärd ska inte finna att även skolan, trots sitt kompensatoriska uppdrag, har prutat på deras proteiner.

Utan att föregripa slutlig budget för 2017, så har min nämnd yrkat att tillföra ytterligare en summa för att öka andelen animalier av svenskt ursprung. 400 tusen kronor utöver de 500 som redan har tillförts per år. Det ser ut att bli så, eftersom satsningen har ett brett politiskt stöd och vilar på fullmäktiges programförklaring för mandatperioden.

Mjölk, ägg och kött från Sverige har en mycket hög kvalitet ur livsmedelssäkerhetssynpunkt. Lägre förekomst av zoonoser, lägre antibiotikaanvändning och därmed lägre problem med resistens.

Den kvalitetsaspekten är främsta skälet till att vi det gångna året snabbt ökat andelen svenska livsmedel i skolorna främst genom att öka andelen animalier som är från Sverige.

Detta görs alltså inte för att vara elak mot brasilianska bönor, utan för att vara mån om våra barn.

Torbjörn Bergman (M)

ordförande Servicenämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.