27 apr 2016 06:00

27 apr 2016 06:00

Får man campa så här?

VILDCAMPING

En stilla undran. Får vem som helst nu campa i flera månader på kommunens mark? Så som nu sker i Skövde.

Allemansrättvisa

En stilla undran. Får vem som helst nu campa i flera månader på kommunens mark? Så som nu sker i Skövde.

Allemansrättvisa

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.