27 apr 2016 06:00

27 apr 2016 06:00

Kvinnors stress ett samhällsproblem

DEBATT

Det är sedan länge känt att kvinnors stressnivå höjs när de åker från jobbet medan männens stressnivå sänks. Trots att vi är ett mer jämställt samhälle gör kvinnor fortfarande det mesta av hemarbetet i form av inköp, lämna och hämta barn, städ, tvätt, läxhjälp, ta hand om äldre anhöriga o.s.v. Det i sig är ett stort och oacceptabelt samhällsproblem.

När dessutom arbetet kräver allt mer kan det gå över styr. Många kvinnor stressar, lyfter tungt och utsätts för hårt tryck på sina arbeten. Slimmade organisationer inom bl.a. vården, industrin, skolan och inom städbranschen gör till slut situationen ohållbar.

Hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet leder till långa och många sjukskrivningar. Dessutom går det allt lägre ner i åldrarna. Detta vill vi S-kvinnor ändra på. Till att börja med välkomnar vi regeringens satsning på att få ner sjukskrivningarna och kraven på bättre arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverkets film Utmaningen, om utbrändhet, visar på svårigheterna. En av samhällets utmaningar är den stora ökningen av antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av bland annat för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Arbetsmiljöverket har i samråd med arbetsmarknadens parter tagit fram föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetsvillkor och arbetsmiljö behöver bli bättre så att fler orkar arbeta fram till pensioneringen. Då kan arbetsgivare också hitta den kreativitet och kompetens de behöver. Offentliga arbetsgivare måste bli bättre på att se anställdas situation. Företag kan växa och anställa om de har bra arbetsförhållanden. Låt äldre som närmar sig pensionsåldern lära upp nya och bli mentorer genom t.ex. att gå två på samma tjänst och välkomna praktikanter och nyanlända till arbetsplatserna.

Med fler och bättre jobb får vi råd med en välfärd med kvalité att vara stolta över.

Vi S-kvinnor menar att:

• Det behövs tryggare anställningar.

• Chefer måste sätta tydligare gränser för arbetsuppgifter som ska utföras.

• Lönesystemet måste vara tydligt så var och en vet vilka mål det går att kan sträva mot.

• Stress i arbetet måste bortarbetas.

• Machokulturen måste bort.

• Nolltolerans mot mobbing på jobbet måste införas.

• Mångfalden behöver bejakas.

• Äldres kompetens måste tas tillvara genom att de får lära upp nya i sin egen takt.

• Alla måste bli delaktiga när policy för att motverka kränkande särbehandlingar, tas fram.

• Kvinnor måste lära sig att säga nej och sätta gränser när det behövs.

• Nya AFS (Arbetsmiljöföreskriften) ska användas och göras mer känd, för att visa vilka rättigheter/skyldigheter arbetstagare och arbetsgivare har.

Vi uppmanar alla att bli delaktiga i utformandet av en bättre arbetsmiljö och ta ansvar för ett mer jämställt samhälle.

Från S-kvinnor i Skövdes medlemsmöte i april 2016:

Monica Green

ordförande

När dessutom arbetet kräver allt mer kan det gå över styr. Många kvinnor stressar, lyfter tungt och utsätts för hårt tryck på sina arbeten. Slimmade organisationer inom bl.a. vården, industrin, skolan och inom städbranschen gör till slut situationen ohållbar.

Hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet leder till långa och många sjukskrivningar. Dessutom går det allt lägre ner i åldrarna. Detta vill vi S-kvinnor ändra på. Till att börja med välkomnar vi regeringens satsning på att få ner sjukskrivningarna och kraven på bättre arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverkets film Utmaningen, om utbrändhet, visar på svårigheterna. En av samhällets utmaningar är den stora ökningen av antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av bland annat för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Arbetsmiljöverket har i samråd med arbetsmarknadens parter tagit fram föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetsvillkor och arbetsmiljö behöver bli bättre så att fler orkar arbeta fram till pensioneringen. Då kan arbetsgivare också hitta den kreativitet och kompetens de behöver. Offentliga arbetsgivare måste bli bättre på att se anställdas situation. Företag kan växa och anställa om de har bra arbetsförhållanden. Låt äldre som närmar sig pensionsåldern lära upp nya och bli mentorer genom t.ex. att gå två på samma tjänst och välkomna praktikanter och nyanlända till arbetsplatserna.

Med fler och bättre jobb får vi råd med en välfärd med kvalité att vara stolta över.

Vi S-kvinnor menar att:

• Det behövs tryggare anställningar.

• Chefer måste sätta tydligare gränser för arbetsuppgifter som ska utföras.

• Lönesystemet måste vara tydligt så var och en vet vilka mål det går att kan sträva mot.

• Stress i arbetet måste bortarbetas.

• Machokulturen måste bort.

• Nolltolerans mot mobbing på jobbet måste införas.

• Mångfalden behöver bejakas.

• Äldres kompetens måste tas tillvara genom att de får lära upp nya i sin egen takt.

• Alla måste bli delaktiga när policy för att motverka kränkande särbehandlingar, tas fram.

• Kvinnor måste lära sig att säga nej och sätta gränser när det behövs.

• Nya AFS (Arbetsmiljöföreskriften) ska användas och göras mer känd, för att visa vilka rättigheter/skyldigheter arbetstagare och arbetsgivare har.

Vi uppmanar alla att bli delaktiga i utformandet av en bättre arbetsmiljö och ta ansvar för ett mer jämställt samhälle.

Från S-kvinnor i Skövdes medlemsmöte i april 2016:

Monica Green

ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.