28 apr 2016 06:00

28 apr 2016 06:00

Ett handslag – vad betyder det?

HÄLSNINGSCEREMONIER

I Sverige betyder det mycket och är självklart ett tecken på förtroende och vänlighet. Ett fast handslag säger mycket om personen själv.

Nu är hälsningsceremonin olika i olika länder och kulturer. Exempel på detta kan vara kind mot kind. I en del kulturer undviker man kroppskontakt helt när man hälsar, till exempel med en bugning och att hålla händer mot händer. Då kan ingå att man inte ger ett handslag.

Jag har mött detta flera gånger när jag mött flyktingar, framför allt kvinnor, om jag räcker fram handen så tar de inte emot denna. Detta betyder inte att jag avvisas utan att i deras kultur ingår ingen kroppskontakt i hälsningen. För mig är detta inget problem.

Om man nu skall representera ett parti i Sverige så accepteras inte detta. Det tas illa upp av andra politiker. Att Miljöpartiet inte kände till detta är inte konstigt men olyckligt. Skall man vara ett parti som vill försvara en human flyktingpolitik bör man ha bred kunskap i många kulturer, något man kanske förvärvar med åren.

Per-Olof Elfstrand

Nu är hälsningsceremonin olika i olika länder och kulturer. Exempel på detta kan vara kind mot kind. I en del kulturer undviker man kroppskontakt helt när man hälsar, till exempel med en bugning och att hålla händer mot händer. Då kan ingå att man inte ger ett handslag.

Jag har mött detta flera gånger när jag mött flyktingar, framför allt kvinnor, om jag räcker fram handen så tar de inte emot denna. Detta betyder inte att jag avvisas utan att i deras kultur ingår ingen kroppskontakt i hälsningen. För mig är detta inget problem.

Om man nu skall representera ett parti i Sverige så accepteras inte detta. Det tas illa upp av andra politiker. Att Miljöpartiet inte kände till detta är inte konstigt men olyckligt. Skall man vara ett parti som vill försvara en human flyktingpolitik bör man ha bred kunskap i många kulturer, något man kanske förvärvar med åren.

Per-Olof Elfstrand

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.