28 apr 2016 06:00

28 apr 2016 06:00

Vem avgör ödet för S:t Markus kyrka?

DEBATT: Lunden

Jag har följt det som tidigare skrivits om kyrkan i Lunden och instämmer i de frågor som S:t Markus arbetskrets redovisade i sin insändare den 15 april.

Det tycktes vara så akut att avbryta verksamheten på grund av den kommande renoveringen och därför tror jag att de som aktivt deltog i kyrkans verksamhet var inställda på att en renovering skulle påbörjas direkt och därför hade en förväntan om att få återvända till något nytt ganska snart. Det var nog egentligen därför som ingen kyrkobesökare eller aktiv i kyrkans verksamhet hade anledning att reagera tidigare utan såg istället framåt.

När kyrkan bara stod oanvänd och viss utrustning flyttades utan att något tecken på renovering syntes till började frågorna hopa sig för många kyrkobesökare. Trots detta är nog många kyrkobesökare övertygade om att det inte finns något annat alternativ än renovering.

Jag tror att fler kommer ihåg det tillfälle för något år sedan då en representant från kyrkorådet eller kyrkofullmäktige ställde sig upp vid en samling i kyrkan och lugnade alla besökande med att kyrkan i Lunden minsann skulle vara kvar. Det var en mycket bra information och i princip är det väl den enda information som har lämnats till de som är trogna kyrkobesökare.

Självklart förstår man att det ibland måste till en översyn av vilka byggnader som är relevanta att ha kvar och vilka kostnader det medför. Däremot kan det vara svårt för den enskilde att förstå den stora omfattning som den tänkta renoveringen tycks ha fått.

Möjligen krävs det en översyn av den bedömning som har gjorts när det gäller nödvändiga renoveringsåtgärder.

Just denna kyrka har en placering som innebär att den verkligen står mitt i byn och att det dessutom blir nya bostäder och andra verksamheter i ganska stor omfattning inom närområdet. Det är svårt att se någon annan tomt eller plats som skulle kunna ha ett bättre upptagningsområde.

Kyrkans verksamhet har en stor betydelse i dagens samhälle och har väl egentligen blivit viktigare än någonsin med tanke på hur det ser ut runt omkring oss.

Jag förutsätter att våra förtroendevalda inom både kyrkoråd och kyrkofullmäktige har röster som väger lika tungt och som kan vara med och göra de bedömningar som krävs för bästa möjliga resultat när det gäller frågorna om S:t Markus kyrka i Lunden.

Bengt-Owe Ottosson

 

Det tycktes vara så akut att avbryta verksamheten på grund av den kommande renoveringen och därför tror jag att de som aktivt deltog i kyrkans verksamhet var inställda på att en renovering skulle påbörjas direkt och därför hade en förväntan om att få återvända till något nytt ganska snart. Det var nog egentligen därför som ingen kyrkobesökare eller aktiv i kyrkans verksamhet hade anledning att reagera tidigare utan såg istället framåt.

När kyrkan bara stod oanvänd och viss utrustning flyttades utan att något tecken på renovering syntes till började frågorna hopa sig för många kyrkobesökare. Trots detta är nog många kyrkobesökare övertygade om att det inte finns något annat alternativ än renovering.

Jag tror att fler kommer ihåg det tillfälle för något år sedan då en representant från kyrkorådet eller kyrkofullmäktige ställde sig upp vid en samling i kyrkan och lugnade alla besökande med att kyrkan i Lunden minsann skulle vara kvar. Det var en mycket bra information och i princip är det väl den enda information som har lämnats till de som är trogna kyrkobesökare.

Självklart förstår man att det ibland måste till en översyn av vilka byggnader som är relevanta att ha kvar och vilka kostnader det medför. Däremot kan det vara svårt för den enskilde att förstå den stora omfattning som den tänkta renoveringen tycks ha fått.

Möjligen krävs det en översyn av den bedömning som har gjorts när det gäller nödvändiga renoveringsåtgärder.

Just denna kyrka har en placering som innebär att den verkligen står mitt i byn och att det dessutom blir nya bostäder och andra verksamheter i ganska stor omfattning inom närområdet. Det är svårt att se någon annan tomt eller plats som skulle kunna ha ett bättre upptagningsområde.

Kyrkans verksamhet har en stor betydelse i dagens samhälle och har väl egentligen blivit viktigare än någonsin med tanke på hur det ser ut runt omkring oss.

Jag förutsätter att våra förtroendevalda inom både kyrkoråd och kyrkofullmäktige har röster som väger lika tungt och som kan vara med och göra de bedömningar som krävs för bästa möjliga resultat när det gäller frågorna om S:t Markus kyrka i Lunden.

Bengt-Owe Ottosson

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.