29 apr 2016 06:00

29 apr 2016 06:00

Märkligt att ha tio uppdrag

DEBATT: God man

Har just genomgått en utbildning för eventuellt uppdrag som god man för ensamkommande flyktingbarn i Tidaholm. Känns dock mycket olustigt att vara delaktig i ett system där överförmyndaren offentligt deklarerar ovilja att anmäla oegentligheter på grund av ängslan att förlora gode män. Otroligt! Vem skall människor som av olika skäl måste anlita en god man egentligen lita på?

Finner det också mycket märkligt, att människor kan ha upp till tio uppdrag som god man. Att döma av innehållet i utbildningen, som var mycket givande i sig, ingår mycket stort ansvar och arbete i ett sådant uppdrag. Det är inget som klaras av på en kafferast. Tio uppdrag skulle alltså innebära en heltidssysselsättning. Nej, max två uppdrag är rimligt och det borde vara reglerat i lag.

Maria Campbell

 

Finner det också mycket märkligt, att människor kan ha upp till tio uppdrag som god man. Att döma av innehållet i utbildningen, som var mycket givande i sig, ingår mycket stort ansvar och arbete i ett sådant uppdrag. Det är inget som klaras av på en kafferast. Tio uppdrag skulle alltså innebära en heltidssysselsättning. Nej, max två uppdrag är rimligt och det borde vara reglerat i lag.

Maria Campbell

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.