29 apr 2016 06:00

29 apr 2016 06:00

Tänk om, tänk nytt, gör rätt

BILLINGESATSNINGEN

Men det finns olika sätt att göra det på. Att det nödvändigtvis måste göras så som alliansen nu presenterat är inte självklart.

Att det främsta argumentet för att det just nu är så bråttom med att få till ett avtal med ägarna till Billingehus är att annars riskerar det att bli ett asylboende på Billingehus, är olustigt och obehagligt. Det är sorgligt att behöva inse vilka värderingar som råder, inte bara i det större utan även i de tre mindre, borgerliga partierna i alliansen i Skövde.

Det är inte ansvarsfullt att hasta in i sådana här åtaganden.

Rättsläget är oklart. Det råder olika uppfattningar om ifall fastighetsaffären i rättslig mening utgör otillåtet stöd eller inte. Värderingar saknas.

Kalkylerna är bristfälliga vad gäller investeringar, driftskostnader, personal etc. Vad kostar det t.ex. att renovera och driva badet? Snögaranti kräver konstsnöanläggning. Vad kostar en sådan i den omfattning som utlovats? Och har man tagit hänsyn till klimatförändringarna vi ser nu? För att göra snö går det åt mycket energi.

Vad får denna satsning för konsekvenser för andra framtidssatsningar som behöver göras i Skövde? Som t.ex. utomhuspool vid Arena, skateboardpark och fler och bättre cykelvägar.

Kommunens resurser är begränsade och allt tyder på att det framöver kommer att bli ekonomiskt kärvare för kommunen.

Andra framtidssatsningar som behöver göras är att satsa på att få ner sjuktalen för vårdpersonalen, bättre mat till de äldre, höja andelen ekologisk mat i kommunens kök, öka personaltätheten på förskolorna, sanera bort giftiga material från förskolorna, köpa miljömärkt grön el, återstarta Naturskolan, sköta naturreservaten bättre m.m.

Att som Conny Brännberg (KD) – som borde vara en opartisk och neutral kommunfullmäktigeordförande – ifrågasätta Socialdemokraternas (och därmed även Miljöpartiets) syfte med att begära återremiss, och anklaga S (och därmed också MP) för att bara vara ute för att förstöra för alliansen, är ingenting annat än oförskämt.

Billingen finns kvar – hasta inte igenom ett sådant här beslut.

Vår uppmaning är: Tänk om, tänk nytt, gör rätt.

Elisabeth Gustavsson

för fullmäktigegruppen

Att det främsta argumentet för att det just nu är så bråttom med att få till ett avtal med ägarna till Billingehus är att annars riskerar det att bli ett asylboende på Billingehus, är olustigt och obehagligt. Det är sorgligt att behöva inse vilka värderingar som råder, inte bara i det större utan även i de tre mindre, borgerliga partierna i alliansen i Skövde.

Det är inte ansvarsfullt att hasta in i sådana här åtaganden.

Rättsläget är oklart. Det råder olika uppfattningar om ifall fastighetsaffären i rättslig mening utgör otillåtet stöd eller inte. Värderingar saknas.

Kalkylerna är bristfälliga vad gäller investeringar, driftskostnader, personal etc. Vad kostar det t.ex. att renovera och driva badet? Snögaranti kräver konstsnöanläggning. Vad kostar en sådan i den omfattning som utlovats? Och har man tagit hänsyn till klimatförändringarna vi ser nu? För att göra snö går det åt mycket energi.

Vad får denna satsning för konsekvenser för andra framtidssatsningar som behöver göras i Skövde? Som t.ex. utomhuspool vid Arena, skateboardpark och fler och bättre cykelvägar.

Kommunens resurser är begränsade och allt tyder på att det framöver kommer att bli ekonomiskt kärvare för kommunen.

Andra framtidssatsningar som behöver göras är att satsa på att få ner sjuktalen för vårdpersonalen, bättre mat till de äldre, höja andelen ekologisk mat i kommunens kök, öka personaltätheten på förskolorna, sanera bort giftiga material från förskolorna, köpa miljömärkt grön el, återstarta Naturskolan, sköta naturreservaten bättre m.m.

Att som Conny Brännberg (KD) – som borde vara en opartisk och neutral kommunfullmäktigeordförande – ifrågasätta Socialdemokraternas (och därmed även Miljöpartiets) syfte med att begära återremiss, och anklaga S (och därmed också MP) för att bara vara ute för att förstöra för alliansen, är ingenting annat än oförskämt.

Billingen finns kvar – hasta inte igenom ett sådant här beslut.

Vår uppmaning är: Tänk om, tänk nytt, gör rätt.

Elisabeth Gustavsson

för fullmäktigegruppen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.