29 apr 2016 06:00

29 apr 2016 06:00

Vill ni ta livet av personalen?

DEBATT: Vården

Vad vill ni styrande? Vill ni ta livet av er personal?

Nu skall det sparas ånyo. Denna gång 40 miljoner. Var skall ni ta dessa pengar ifrån? Personalen går på knäna. Personal jobbar 7–22 för att det inte finns personal tillgängligt. Personalen gråter på sina arbeten då de inte hinner med det som behöver göras. Personalen äter sin lunch stående på fem minuter. Personalen trollar för att räcka till och ändå är otillräckligheten som störst. Personal flyr. Skeppet sjunker allt snabbare. Det går käpprätt åt skogen. Ansvariga måste agera nu! Det håller inte längre ...

Anhörig till vårdpersonal

 

Nu skall det sparas ånyo. Denna gång 40 miljoner. Var skall ni ta dessa pengar ifrån? Personalen går på knäna. Personal jobbar 7–22 för att det inte finns personal tillgängligt. Personalen gråter på sina arbeten då de inte hinner med det som behöver göras. Personalen äter sin lunch stående på fem minuter. Personalen trollar för att räcka till och ändå är otillräckligheten som störst. Personal flyr. Skeppet sjunker allt snabbare. Det går käpprätt åt skogen. Ansvariga måste agera nu! Det håller inte längre ...

Anhörig till vårdpersonal

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.