30 apr 2016 06:00

30 apr 2016 06:00

200 000 pensionärer har fått höjd skatt

PENSIONER

Replik. Till K.L. (SLA 26 april).

Precis som anonyme K.L. skriver har vänsterregeringen föreslagit och riksdagen beslutat att möjliggöra chockhöjningar inom hemtjänsten, vilket är oroande eftersom höjningen påverkar mest behövande äldre med allra störst omsorgsbehov. Regeringens beslut leder till att våra äldre får höjda avgifter på uppemot 2 500 kronor per år. Vi moderater och allianspartier har sagt nej till denna höjning.

Före valet var det annat ljud i skällan. Socialdemokraterna lovade varken högre pensionärsskatter eller rejäla avgiftshöjningar i hemtjänsten. Det är därför inte förvånande när nu pensionärer går man ur huse. Det pågår ett hemtjänstuppror i landet. I veckan var Sveriges pensionärer i riksdagen och berättade om att man samlat in över 10 000 underskrifter mot förslaget. Våra äldre förtjänar bättre än regeringen och äldreminister Regnér (S), som påstår att regeringen satsar miljarder på äldreomsorgen när den egentligen handlar om omdisponeringar. Skattehöjningar för över 200 000 pensionärer och höjda avgifter i hemtjänsten.

Vi står fast vid att så ska inte våra äldre, som byggt Sverige starkt, behandlas, och kommer därför fortsätta att föra en politik för Sveriges och våra äldres bästa, och fortsatt sätta press på regeringen och äldreminister Regnér (S), att ta ansvar och dra tillbaka höjningar för pensionärer. Nu har även 10 000 pensionärer sagt sitt.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Precis som anonyme K.L. skriver har vänsterregeringen föreslagit och riksdagen beslutat att möjliggöra chockhöjningar inom hemtjänsten, vilket är oroande eftersom höjningen påverkar mest behövande äldre med allra störst omsorgsbehov. Regeringens beslut leder till att våra äldre får höjda avgifter på uppemot 2 500 kronor per år. Vi moderater och allianspartier har sagt nej till denna höjning.

Före valet var det annat ljud i skällan. Socialdemokraterna lovade varken högre pensionärsskatter eller rejäla avgiftshöjningar i hemtjänsten. Det är därför inte förvånande när nu pensionärer går man ur huse. Det pågår ett hemtjänstuppror i landet. I veckan var Sveriges pensionärer i riksdagen och berättade om att man samlat in över 10 000 underskrifter mot förslaget. Våra äldre förtjänar bättre än regeringen och äldreminister Regnér (S), som påstår att regeringen satsar miljarder på äldreomsorgen när den egentligen handlar om omdisponeringar. Skattehöjningar för över 200 000 pensionärer och höjda avgifter i hemtjänsten.

Vi står fast vid att så ska inte våra äldre, som byggt Sverige starkt, behandlas, och kommer därför fortsätta att föra en politik för Sveriges och våra äldres bästa, och fortsatt sätta press på regeringen och äldreminister Regnér (S), att ta ansvar och dra tillbaka höjningar för pensionärer. Nu har även 10 000 pensionärer sagt sitt.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.