30 apr 2016 06:00

30 apr 2016 06:00

En dag mot orättvisor

1 maj

På söndag firar vi 1 maj runt om i hela världen. Det är Arbetarens dag.

1938 beslutade Sveriges riksdag att 1 maj ska vara en helgdag i Sverige.

Traditionellt har detta varit dagen då arbetarrörelsen demonstrerat för att dels protestera mot orättvisor i samhället men också manifestera krav på utveckling. Det var i första maj-tågen kraven på åtta timmars arbetsdag restes. Det var här behovet av en lagstadgad semester först fördes fram.

I Sverige har vi trots en utveckling av ett välfärdssamhälle ännu en rad orättvisor att bekämpa. Det handlar om ett jämställt samhälle och kvinnors och mäns lika rätt. Det handlar om klyftorna i samhället som ökat de senaste tio åren och hur vi kommer till rätta med dessa.

Kampen handlar också om den svenska modellen, såväl den på arbetsmarknaden som den i samhället i stort. Mot arbetarrörelsens vilja till ett jämlikt samhälle med en trygg välfärd ställs allianspartiernas vilja till ökade klyftor, manifesterad genom krav på lägre löner för redan utsatta grupper, försämrad A-kassa och kamp mot de kollektivavtal som ger trygghet på arbetsmarknaden.

Arbetarrörelsen kommer alltid att vara en motståndsrörelse mot ökade klyftor och att försämra för redan utsatta grupper i det svenska samhället. Vi kommer att kämpa för ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden, bland annat genom kollektivavtal som inte utlämnar den enskilde löntagaren till arbetsgivarens godtycke. Vi kämpar för en generell välfärd som ger alla rätt till likvärdig skola, vård och omsorg.

Delar du arbetarrörelsens värdering? Slut upp under fanorna på 1 maj!

Patrik Björck

distriktsordförande

1938 beslutade Sveriges riksdag att 1 maj ska vara en helgdag i Sverige.

Traditionellt har detta varit dagen då arbetarrörelsen demonstrerat för att dels protestera mot orättvisor i samhället men också manifestera krav på utveckling. Det var i första maj-tågen kraven på åtta timmars arbetsdag restes. Det var här behovet av en lagstadgad semester först fördes fram.

I Sverige har vi trots en utveckling av ett välfärdssamhälle ännu en rad orättvisor att bekämpa. Det handlar om ett jämställt samhälle och kvinnors och mäns lika rätt. Det handlar om klyftorna i samhället som ökat de senaste tio åren och hur vi kommer till rätta med dessa.

Kampen handlar också om den svenska modellen, såväl den på arbetsmarknaden som den i samhället i stort. Mot arbetarrörelsens vilja till ett jämlikt samhälle med en trygg välfärd ställs allianspartiernas vilja till ökade klyftor, manifesterad genom krav på lägre löner för redan utsatta grupper, försämrad A-kassa och kamp mot de kollektivavtal som ger trygghet på arbetsmarknaden.

Arbetarrörelsen kommer alltid att vara en motståndsrörelse mot ökade klyftor och att försämra för redan utsatta grupper i det svenska samhället. Vi kommer att kämpa för ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden, bland annat genom kollektivavtal som inte utlämnar den enskilde löntagaren till arbetsgivarens godtycke. Vi kämpar för en generell välfärd som ger alla rätt till likvärdig skola, vård och omsorg.

Delar du arbetarrörelsens värdering? Slut upp under fanorna på 1 maj!

Patrik Björck

distriktsordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.