30 apr 2016 06:00

30 apr 2016 06:00

Maktfullkomlig majoritet i Karlsborg

Debatt

Sedan snart ett och ett halvt år styrs Karlsborg av en majoritet bestående av socialdemokrater och moderater, en konstellation som alltmer kommit att präglas av maktkoncentration och maktfullkomlighet.

Att inte vilja ha en dialog med oppositionen är en sak, men att utestänga från information är ett demokratiskt lågvattenmärke.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Karlsborg 25/4 behandlades ett förslag till ny budgetprocess. På begäran av den s.k. Treklövern (C, L och KD) återremitterades ärendet med motiveringen att en konsekvensanalys saknas angående tjänstemännens arbetsbelastning. Vid en ny budgetordning riskerar tjänstemännen att sex oppositionspartier vid olika tillfällen vill ställa frågor, begära information och ta in underlag för respektive partis interna budgetarbete.

Treklöverns invändningar handlar inte enbart om avsaknaden av ovan nämnda konsekvensanalys. Vår kritik gäller främst den inledande fasen av budgetarbetet, där enbart representanter från majoriteten (S och M) deltar. Vi vill istället att samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle får information av berörda tjänstemän och nämndordförande.

Tyvärr förvånas vi inte av socialmoderaternas ovilja att gå Treklövern och övriga oppositionspartier till mötes. De fortsätter på en redan inslagen väg där syftet är att systematiskt hindra oppositionens möjligheter till information och insyn. Ett första steg togs redan tidigare i år, då plötsligt meddelades att 2:e vice ordförande, d.v.s. oppositionens representant, fortsättningsvis inte var välkommen i nämndernas beredning av kommande ärenden.

I och med att ärendet nu är återremitterat har socialmoderaterna fått en andra chans. Vi förutsätter att majoriteten, istället för att fortsätta undergräva det politiska samarbetsklimatet, återkommer med en förändrad inledande fas av budgetarbetet, där samtliga sex oppositionspartier i kommunfullmäktige får en samlad information vid ett och samma tillfälle.

Catarina Davidsson C

Stig Palmqvist L

Björn Rubenson KD

Att inte vilja ha en dialog med oppositionen är en sak, men att utestänga från information är ett demokratiskt lågvattenmärke.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Karlsborg 25/4 behandlades ett förslag till ny budgetprocess. På begäran av den s.k. Treklövern (C, L och KD) återremitterades ärendet med motiveringen att en konsekvensanalys saknas angående tjänstemännens arbetsbelastning. Vid en ny budgetordning riskerar tjänstemännen att sex oppositionspartier vid olika tillfällen vill ställa frågor, begära information och ta in underlag för respektive partis interna budgetarbete.

Treklöverns invändningar handlar inte enbart om avsaknaden av ovan nämnda konsekvensanalys. Vår kritik gäller främst den inledande fasen av budgetarbetet, där enbart representanter från majoriteten (S och M) deltar. Vi vill istället att samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle får information av berörda tjänstemän och nämndordförande.

Tyvärr förvånas vi inte av socialmoderaternas ovilja att gå Treklövern och övriga oppositionspartier till mötes. De fortsätter på en redan inslagen väg där syftet är att systematiskt hindra oppositionens möjligheter till information och insyn. Ett första steg togs redan tidigare i år, då plötsligt meddelades att 2:e vice ordförande, d.v.s. oppositionens representant, fortsättningsvis inte var välkommen i nämndernas beredning av kommande ärenden.

I och med att ärendet nu är återremitterat har socialmoderaterna fått en andra chans. Vi förutsätter att majoriteten, istället för att fortsätta undergräva det politiska samarbetsklimatet, återkommer med en förändrad inledande fas av budgetarbetet, där samtliga sex oppositionspartier i kommunfullmäktige får en samlad information vid ett och samma tillfälle.

Catarina Davidsson C

Stig Palmqvist L

Björn Rubenson KD

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.