30 apr 2016 06:00

30 apr 2016 10:51

Varför flygplatsbolaget behövs

Skövde flygplats

Replik till Sture Grönblads insändare i SLA 26 april.

Sture Grönblad vill åter ”skrota” flygplatsbolaget. Det är fritt att ha den åsikten, men Grönblads förslag är helt ogenomförbart. Lite sakinformation behövs.

Det var 167 kommersiella flygrörelser 2015. Totalt, med helikopter, privatplan, skolflyg och allt var det 6 464 lyft och landningar.

Skövde Flygplats måste, för att hålla öppet, sköta samma flygsäkerhet och administration som en flygplats med linjetrafik, såsom Jönköping. Vi gör detta med minimala resurser. Det kräver utbildad och certifierad personal, och är inget som kan drivas på klubbnivå. Alternativet är att stänga helt, dock utan att kostnaderna försvinner. En stängd flygplats kan flygklubbarna och små privatplan använda, men ingen annan. Ingen frakt och ingen ambulans alls!

Ambulansflyget (nära ett i veckan) kan då inte transportera patienter och organ med flyg till och från regionsjukhuset. Industrins akuta försörjning försvåras för företag som sysselsätter en mängd skattebetalare i Skövde.

Det är dock inte vi som flygplatsbolag som avgör om verksamheten ska finnas här. Det är vårt uppdrag att förvalta och utveckla flygplatsen, och vi gör båda delar. Vi verkar för att utnyttja flera möjliga affärsmöjligheter på flygplatsen, liksom att börja visa upp det som förekommer.

Vi ser dock inte hur Skövde som centralort under utveckling kan stänga Skaraborgs enda öppna flygplats. Flygplatsen är en del av infrastrukturen, och som all sådan kostar den pengar. Den kostar på två år ungefär vad det kostar att bygga en enda cirkulationsplats i Skövde, för att jämföra med annan infrastruktur, även om det naturligtvis inte går att jämföra nyttan.

Tillgången till en öppen flygplats i vår växande centralort är ett strategiskt bidrag i utvecklingen av industrin i Skövde som vi alla (utom Miljöpartiet?) är överens om i Vision 2025. Att stänga och lägga ner säger något annat än tillväxt.

Michael Nimstad (M)

ordförande Skövde Flygplats AB

Anders Löfvenborg

VD/flygplatschef

Sture Grönblad vill åter ”skrota” flygplatsbolaget. Det är fritt att ha den åsikten, men Grönblads förslag är helt ogenomförbart. Lite sakinformation behövs.

Det var 167 kommersiella flygrörelser 2015. Totalt, med helikopter, privatplan, skolflyg och allt var det 6 464 lyft och landningar.

Skövde Flygplats måste, för att hålla öppet, sköta samma flygsäkerhet och administration som en flygplats med linjetrafik, såsom Jönköping. Vi gör detta med minimala resurser. Det kräver utbildad och certifierad personal, och är inget som kan drivas på klubbnivå. Alternativet är att stänga helt, dock utan att kostnaderna försvinner. En stängd flygplats kan flygklubbarna och små privatplan använda, men ingen annan. Ingen frakt och ingen ambulans alls!

Ambulansflyget (nära ett i veckan) kan då inte transportera patienter och organ med flyg till och från regionsjukhuset. Industrins akuta försörjning försvåras för företag som sysselsätter en mängd skattebetalare i Skövde.

Det är dock inte vi som flygplatsbolag som avgör om verksamheten ska finnas här. Det är vårt uppdrag att förvalta och utveckla flygplatsen, och vi gör båda delar. Vi verkar för att utnyttja flera möjliga affärsmöjligheter på flygplatsen, liksom att börja visa upp det som förekommer.

Vi ser dock inte hur Skövde som centralort under utveckling kan stänga Skaraborgs enda öppna flygplats. Flygplatsen är en del av infrastrukturen, och som all sådan kostar den pengar. Den kostar på två år ungefär vad det kostar att bygga en enda cirkulationsplats i Skövde, för att jämföra med annan infrastruktur, även om det naturligtvis inte går att jämföra nyttan.

Tillgången till en öppen flygplats i vår växande centralort är ett strategiskt bidrag i utvecklingen av industrin i Skövde som vi alla (utom Miljöpartiet?) är överens om i Vision 2025. Att stänga och lägga ner säger något annat än tillväxt.

Michael Nimstad (M)

ordförande Skövde Flygplats AB

Anders Löfvenborg

VD/flygplatschef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.