30 apr 2016 06:00

30 apr 2016 06:00

Vegetariska val är också val!

SKOLMAT

Till Torbjörn Bergman om ”De som vill få vegetariskt får det” i SLA 27/4.

Javisst är det inbjudande och trevligt att ha alternativa rätter på en skollunchmeny och det finns inget som motsäger att flera val kan vara vegetariska en dag i veckan.

I Skolverkets gällande läroplaner avsnitt Grundläggande värden sammanfaller, förklaras och försvaras avsikten till varför Miljöpartiet (och även Vänsterpartiet) i Skövde motionerar om att införa fler vegetariska måltider.

Skolan har bland annat ett uppdrag att fostra ansvarstagande samhällsindivider, nya samhällsmedborgare som ifrån skolan bland mycket annat får med sig en respekt för miljön.

Att fostra innebär krasst ”att aktivt bidra till att forma någon i en önskvärd riktning” och en kan välja att se de vegetariska måltiderna som ett sätt att fostra barn och ungdomar till att bli mer ansvarstagande gällande miljön. Även du Bergman är väl medveten om att kött, generellt sett, har en högre klimatpåverkan än vegetabilier, generellt sett. Självklart är det inte svart eller vitt och det är många parametrar med för att få fram hela klimatpåverkan, men jämför vi en svensk baljväxt med en svensk ko så har kon genererat mer klimatpåverkan.

Så till nästa skäl till att låta barn och ungdomar äta mer vegetariskt i skolan: hälsan.

Studier visar att barn och ungdomar bör uppmuntras att få i sig mera vegetabilier, för att på så vis lättare kunna hålla sin vikt och undvika välfärdssjukdomar. Att äta mer frukt, grönsaker, fullkornsprodukter, nötter och baljväxter medför en mindre risk för ischemisk hjärtsjukdom, högt blodtryck, stroke, typ 2-diabetes, vissa cancerformer och som redan sagt övervikt.

Gör som Miljöpartiet föreslår, sluta att yrka avslag och se till att få med alliansen för en bättre hälsa för barn och ungdomar. Besparingen som vegetarisk dag innebär kan exempelvis investeras i att endast köpa obesprutad frukt till de inom kommunal omsorg som får frukt.

Janette Leinonen

kommunfullmäktigeledamot

Miljöpartiet de Gröna i Skövde

Javisst är det inbjudande och trevligt att ha alternativa rätter på en skollunchmeny och det finns inget som motsäger att flera val kan vara vegetariska en dag i veckan.

I Skolverkets gällande läroplaner avsnitt Grundläggande värden sammanfaller, förklaras och försvaras avsikten till varför Miljöpartiet (och även Vänsterpartiet) i Skövde motionerar om att införa fler vegetariska måltider.

Skolan har bland annat ett uppdrag att fostra ansvarstagande samhällsindivider, nya samhällsmedborgare som ifrån skolan bland mycket annat får med sig en respekt för miljön.

Att fostra innebär krasst ”att aktivt bidra till att forma någon i en önskvärd riktning” och en kan välja att se de vegetariska måltiderna som ett sätt att fostra barn och ungdomar till att bli mer ansvarstagande gällande miljön. Även du Bergman är väl medveten om att kött, generellt sett, har en högre klimatpåverkan än vegetabilier, generellt sett. Självklart är det inte svart eller vitt och det är många parametrar med för att få fram hela klimatpåverkan, men jämför vi en svensk baljväxt med en svensk ko så har kon genererat mer klimatpåverkan.

Så till nästa skäl till att låta barn och ungdomar äta mer vegetariskt i skolan: hälsan.

Studier visar att barn och ungdomar bör uppmuntras att få i sig mera vegetabilier, för att på så vis lättare kunna hålla sin vikt och undvika välfärdssjukdomar. Att äta mer frukt, grönsaker, fullkornsprodukter, nötter och baljväxter medför en mindre risk för ischemisk hjärtsjukdom, högt blodtryck, stroke, typ 2-diabetes, vissa cancerformer och som redan sagt övervikt.

Gör som Miljöpartiet föreslår, sluta att yrka avslag och se till att få med alliansen för en bättre hälsa för barn och ungdomar. Besparingen som vegetarisk dag innebär kan exempelvis investeras i att endast köpa obesprutad frukt till de inom kommunal omsorg som får frukt.

Janette Leinonen

kommunfullmäktigeledamot

Miljöpartiet de Gröna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.