02 maj 2016 06:00

02 maj 2016 06:00

Vem är ansvarig?

Trafiken:

Undrar också vem som ”inte” planerar trafiksituationen i Skövde? Man vill bli ”storstad” och bygger nya köpcentra och bostadsområden utan att planera vägar därefter. Det behöver breddas med fler filer genom alla rondeller och även på vägarna för att det skall flyta något bättre.

Östra leden, Stallsiken, runt Elins esplanad, Vadsboleden är alla ställen med kaos vissa tider. Det byggs vid Aspö och Lunden vilket kommer ge än mer kalabalik utmed Vadsboleden morgon och eftermiddag. Kommer gå fortare att gå än att ta bilen vissa tider, men ibland måste man ju av olika orsaker köra bil.

Vem är trafikansvarig?

Frustrerad

Undrar också vem som ”inte” planerar trafiksituationen i Skövde? Man vill bli ”storstad” och bygger nya köpcentra och bostadsområden utan att planera vägar därefter. Det behöver breddas med fler filer genom alla rondeller och även på vägarna för att det skall flyta något bättre.

Östra leden, Stallsiken, runt Elins esplanad, Vadsboleden är alla ställen med kaos vissa tider. Det byggs vid Aspö och Lunden vilket kommer ge än mer kalabalik utmed Vadsboleden morgon och eftermiddag. Kommer gå fortare att gå än att ta bilen vissa tider, men ibland måste man ju av olika orsaker köra bil.

Vem är trafikansvarig?

Frustrerad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.