03 maj 2016 06:00

03 maj 2016 06:00

Ett utmärkt förslag

Cykling

Tack till signaturen Fritidskonsulenten Mikke som skrev om trafik till och från arbetet 29/4. Ett utmärkt förslag från denne att cykla, vilket jag själv har gjort och gör en hel del.

Att cykla ger positiva effekter på flera områden vilket skribenten mycket riktigt påpekar. Men ibland frågar jag mig om kommunens agerande är tillräckligt. Antalet cykelbanor har ökat vilket är bra. Ofta är standarden även hög. Dock efterlyser jag striktare skyltning angående hur cyklister och gångtrafikanter skall mötas på gång- och cykelbanorna. Om kommunen satte högsta fart och vidtog åtgärder som underlättade för nämnda trafikanter, till exempel införde markeringar i vägbanan och/eller skyltar på gång- och cykelbanorna, skulle det vara guld värt. Det skulle medföra minskad olycksrisk och ökad trivsel. Nästan dagligen möts jag av negativa erfarenheter kopplat till det sistnämnda.

Observant

Tack till signaturen Fritidskonsulenten Mikke som skrev om trafik till och från arbetet 29/4. Ett utmärkt förslag från denne att cykla, vilket jag själv har gjort och gör en hel del.

Att cykla ger positiva effekter på flera områden vilket skribenten mycket riktigt påpekar. Men ibland frågar jag mig om kommunens agerande är tillräckligt. Antalet cykelbanor har ökat vilket är bra. Ofta är standarden även hög. Dock efterlyser jag striktare skyltning angående hur cyklister och gångtrafikanter skall mötas på gång- och cykelbanorna. Om kommunen satte högsta fart och vidtog åtgärder som underlättade för nämnda trafikanter, till exempel införde markeringar i vägbanan och/eller skyltar på gång- och cykelbanorna, skulle det vara guld värt. Det skulle medföra minskad olycksrisk och ökad trivsel. Nästan dagligen möts jag av negativa erfarenheter kopplat till det sistnämnda.

Observant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.