03 maj 2016 06:00

03 maj 2016 06:00

Försämring av hemtjänsten

Inköpsrutiner

Så har då Omvårdnadsförvaltningen beslutat sig för att försämra hemtjänsten igen, genom att tvinga ett antal brukare att göra sina inköp hos en viss Ica-handlare.

På vems uppdrag har förvaltningen bestämt att göra så här? Har brukarna begärt att få den förändringen?

Avdelningschefen Jonas Engelbrektsson menar att förvaltningen måste spara in det underskott hemtjänsten brottas med. Är det på tjänstemännen inom förvaltningen besparingen skall ske? Han har uppenbarligen inte tänkt tanken att begära mer pengar för att täcka underskottet på 15 miljoner hos kommunstyrelsen. Kommunens överskott blev ju nästan 80 miljoner, så det finns pengar! Nej, försämra för gamla och sjuka är det enda som föresvävar personal med begränsad kunskap om hur det är att vara gammal och sjuk.

Nu får det vara nog; följ lagar och domstolsutslag!

Hur blir det med valfriheten, när tvånget är att handla sina varor hos en viss handlare?

Vad säger Socialtjänstlagen om denna tvångsåtgärd?

Vad säger Socialtjänstlagen om den enskildes behov och dess värdegrund?

Är det förenligt med Konsumentköplagen?

Vad säger handlarna i de olika kommundelarna? Får de kompensation för uteblivna kunder?

Vem skall betala för hemtransporten av varor?

PRO Samorganisation

Bengt Sjökvist

Så har då Omvårdnadsförvaltningen beslutat sig för att försämra hemtjänsten igen, genom att tvinga ett antal brukare att göra sina inköp hos en viss Ica-handlare.

På vems uppdrag har förvaltningen bestämt att göra så här? Har brukarna begärt att få den förändringen?

Avdelningschefen Jonas Engelbrektsson menar att förvaltningen måste spara in det underskott hemtjänsten brottas med. Är det på tjänstemännen inom förvaltningen besparingen skall ske? Han har uppenbarligen inte tänkt tanken att begära mer pengar för att täcka underskottet på 15 miljoner hos kommunstyrelsen. Kommunens överskott blev ju nästan 80 miljoner, så det finns pengar! Nej, försämra för gamla och sjuka är det enda som föresvävar personal med begränsad kunskap om hur det är att vara gammal och sjuk.

Nu får det vara nog; följ lagar och domstolsutslag!

Hur blir det med valfriheten, när tvånget är att handla sina varor hos en viss handlare?

Vad säger Socialtjänstlagen om denna tvångsåtgärd?

Vad säger Socialtjänstlagen om den enskildes behov och dess värdegrund?

Är det förenligt med Konsumentköplagen?

Vad säger handlarna i de olika kommundelarna? Får de kompensation för uteblivna kunder?

Vem skall betala för hemtransporten av varor?

PRO Samorganisation

Bengt Sjökvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.