03 maj 2016 06:00

03 maj 2016 06:00

Schysta arbetsvillkor inom vården

DEBATT

Vi som bor och lever i Sverige förväntar oss att få en fungerande vård med kvalitet när vi behöver den, men sällan kopplas den kvalité vi förväntar oss ihop med kvalitén på arbetsmiljön och arbetsvillkoren för de anställda.

Vård och omsorgspersonal är det största yrkesområdet för kvinnor som bor i Västra Götalandsregionen. 21 procent av länets kvinnor arbetar där. Kvinnodominerade arbetsplatser har en arbetsmiljö som i högre utsträckning leder till förslitningsskador och långtidssjukskrivningar (SCB 2014).

Feministiskt Initiativ vill vidta kraftåtgärder för att minska ohälsan och anser det nödvändigt att undersöka de höga ohälsotalens orsaker ur ett genusperspektiv. Den ökade pressen på arbetsmarknaden drabbar generellt kvinnor hårt eftersom, de utöver sitt betalda arbete, fortfarande i stor utsträckning axlar huvudansvaret för familj och hem.

Det är därför viktigt att särskilt analysera, undersöka och arbeta för kvinnors villkor i arbetslivet. Oschysta arbetsvillkor kan leda till förslitningsskador, långtidssjukskrivningar, dålig pension, otrygghet och stress, vilket minskar möjligheterna för personal och verksamhet att ge dig så bra kvalité som både du och de vill ha.

Vården står inför stora utmaningar att rekrytera personal i framtiden. Det bästa sättet att öka intresset och viljan är att erbjuda schysta villkor. Att göra det leder dessutom till kvalitet och hållbarhet.

Både för de som arbetar där och för de som behöver vård. Det är politiken som bär ansvar för vilka möjligheter verksamheter har att skapa bra arbetsvillkor och det är väljarna som bär ansvaret för den politik som skapar dessa förutsättningar.

Vi i Feministiskt Initiativ uppmanar både dig som medborgare och politiker att ta ansvar för att bedriva politik som skapar utrymme för vården att bli en attraktiv arbetsplats och skapa schysta arbetsvillkor för de som arbetar där.

Vi i Feministiskt Initiativ arbetar för att följande åtgärder genomförs:

• Ökade satsningar på åtgärder som förbättrar arbetsmiljön inom kvinnodominerade områden.

• Kartlägg sambanden mellan obetalt och betalt arbete ur ett hälsoperspektiv.

• Inför fasta anställningar baserade på heltid som regel inom hela arbetsmarknaden.

• Öka personalresurserna inom vård och omsorg.

• Genomför en nationell arbetsvärdering som förmår jämföra arbetsuppgifter över gränserna för olika sektorer. ”Lika lön för likvärdigt arbete” ska gälla.

Var med och forma kvalitén på den vård och omsorg du vill ha!

Feministiskt Initiativ

Skövde

Vård och omsorgspersonal är det största yrkesområdet för kvinnor som bor i Västra Götalandsregionen. 21 procent av länets kvinnor arbetar där. Kvinnodominerade arbetsplatser har en arbetsmiljö som i högre utsträckning leder till förslitningsskador och långtidssjukskrivningar (SCB 2014).

Feministiskt Initiativ vill vidta kraftåtgärder för att minska ohälsan och anser det nödvändigt att undersöka de höga ohälsotalens orsaker ur ett genusperspektiv. Den ökade pressen på arbetsmarknaden drabbar generellt kvinnor hårt eftersom, de utöver sitt betalda arbete, fortfarande i stor utsträckning axlar huvudansvaret för familj och hem.

Det är därför viktigt att särskilt analysera, undersöka och arbeta för kvinnors villkor i arbetslivet. Oschysta arbetsvillkor kan leda till förslitningsskador, långtidssjukskrivningar, dålig pension, otrygghet och stress, vilket minskar möjligheterna för personal och verksamhet att ge dig så bra kvalité som både du och de vill ha.

Vården står inför stora utmaningar att rekrytera personal i framtiden. Det bästa sättet att öka intresset och viljan är att erbjuda schysta villkor. Att göra det leder dessutom till kvalitet och hållbarhet.

Både för de som arbetar där och för de som behöver vård. Det är politiken som bär ansvar för vilka möjligheter verksamheter har att skapa bra arbetsvillkor och det är väljarna som bär ansvaret för den politik som skapar dessa förutsättningar.

Vi i Feministiskt Initiativ uppmanar både dig som medborgare och politiker att ta ansvar för att bedriva politik som skapar utrymme för vården att bli en attraktiv arbetsplats och skapa schysta arbetsvillkor för de som arbetar där.

Vi i Feministiskt Initiativ arbetar för att följande åtgärder genomförs:

• Ökade satsningar på åtgärder som förbättrar arbetsmiljön inom kvinnodominerade områden.

• Kartlägg sambanden mellan obetalt och betalt arbete ur ett hälsoperspektiv.

• Inför fasta anställningar baserade på heltid som regel inom hela arbetsmarknaden.

• Öka personalresurserna inom vård och omsorg.

• Genomför en nationell arbetsvärdering som förmår jämföra arbetsuppgifter över gränserna för olika sektorer. ”Lika lön för likvärdigt arbete” ska gälla.

Var med och forma kvalitén på den vård och omsorg du vill ha!

Feministiskt Initiativ

Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.