03 maj 2016 06:00

03 maj 2016 06:00

Vår intäkt blir liten

Kyrkan

Replik på insändaren ”Varför inte sälja skogen?” (SLA 22/4).

Kyrkan äger både skog, mark och värdepapper. Dessa tillgångar är samlade i vad som kallas Prästlönetillgångar och består av donationer, ofta ända från medeltiden, som getts till Svenska kyrkan för avlöning av församlingens präst. Idag används avkastningen från dessa tillgångar till att stödja kyrkans arbete. Tillgångarna förvaltas stiftsvis av kyrkan som en självständig förmögenhet och denna förvaltningen regleras i lagen om Svenska kyrkan. Utdelningen från tillgångarna fördelas mellan församlingarna i relation till deras andelstal och till stiften. Skövde församling har ett mindre andelstal i dessa tillgångar varför vår intäkt blir liten.

Svante Jildenhed

för kyrkorådet i Skövde församling

Replik på insändaren ”Varför inte sälja skogen?” (SLA 22/4).

Kyrkan äger både skog, mark och värdepapper. Dessa tillgångar är samlade i vad som kallas Prästlönetillgångar och består av donationer, ofta ända från medeltiden, som getts till Svenska kyrkan för avlöning av församlingens präst. Idag används avkastningen från dessa tillgångar till att stödja kyrkans arbete. Tillgångarna förvaltas stiftsvis av kyrkan som en självständig förmögenhet och denna förvaltningen regleras i lagen om Svenska kyrkan. Utdelningen från tillgångarna fördelas mellan församlingarna i relation till deras andelstal och till stiften. Skövde församling har ett mindre andelstal i dessa tillgångar varför vår intäkt blir liten.

Svante Jildenhed

för kyrkorådet i Skövde församling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.