04 maj 2016 06:00

04 maj 2016 06:00

Borgerlighetens anklagelser är inte vägen framåt

Debatt: Billingesatsningen

Vi är helt och fullt för att utveckla Billingens fritidsområde. Däremot är vi tveksamma till att betala 45 miljoner kronor för något som vi faktiskt inte vet vad det är värt. Vi är också tveksamma till att ytterligare öka på kommunens investeringar med drygt 100 miljoner utan att faktiskt veta hur det påverkar byggandet av förskolor, skolor, infrastruktur osv.

Det är uppenbart att den historiska så kallade Skövdeandan har satt sina mentala spår hos borgerligheten. Deras fullständigt oproportionerliga reaktion på vårt återremissyrkande och upprepande av att det var bättre förr talar sitt tydliga språk. Rätten att begära en återremiss är inte förhandlingsbar och det är milt sagt förvånande att kommunfullmäktiges ordförande går ut och ifrågasätter att vi gjorde det.

Gällande vårt ställningstagande på årsmötet så fick vi som var föredragande ägna natten innan åt att ta del av allt material för att sedan sammanfatta detta för medlemmarna. Någon tid att diskutera vid ett senare skede fanns inte då det uppenbarligen var oerhört bråttom att ta beslut i kommunstyrelsen. Det besked som levererades av mötet gällde det beslutsunderlag som då fanns på plats. Vi hade givetvis kunnat nöja oss med det men vi strävar efter att vara konstruktiva även i opposition och vår kommunfullmäktigegrupp beslutade därför att ställa ytterligare några frågor som vi inte fått svar på under den korta processens gång.

Angående att vi skulle varit inbjudna att delta i denna process så stämmer det i den mån att vi fick tre förslag presenterade för oss av den borgerliga minoriteten en söndag eftermiddag. Då inget av dem var sådant att vi kunde ställa oss bakom det så bestämde de sig för att fortsätta själva. Någon månad senare tillfrågades vi om vi ändå inte ville vara med, men eftersom förhandlingarna om det förslag vi inte stödde från början då redan var igång var det inte aktuellt.

Att som borgerligheten nu anklaga oss för allt mellan himmel och jord för att vi inte gör som de vill är knappast vägen framåt. Som en stillsam reflektion kan vi konstatera att om vi lagt lika mycket energi på att gnälla varje gång vi inte fått som vi velat så hade vi inte haft så mycket annat att göra.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Skövde

genom Johan Ask

Vi är helt och fullt för att utveckla Billingens fritidsområde. Däremot är vi tveksamma till att betala 45 miljoner kronor för något som vi faktiskt inte vet vad det är värt. Vi är också tveksamma till att ytterligare öka på kommunens investeringar med drygt 100 miljoner utan att faktiskt veta hur det påverkar byggandet av förskolor, skolor, infrastruktur osv.

Det är uppenbart att den historiska så kallade Skövdeandan har satt sina mentala spår hos borgerligheten. Deras fullständigt oproportionerliga reaktion på vårt återremissyrkande och upprepande av att det var bättre förr talar sitt tydliga språk. Rätten att begära en återremiss är inte förhandlingsbar och det är milt sagt förvånande att kommunfullmäktiges ordförande går ut och ifrågasätter att vi gjorde det.

Gällande vårt ställningstagande på årsmötet så fick vi som var föredragande ägna natten innan åt att ta del av allt material för att sedan sammanfatta detta för medlemmarna. Någon tid att diskutera vid ett senare skede fanns inte då det uppenbarligen var oerhört bråttom att ta beslut i kommunstyrelsen. Det besked som levererades av mötet gällde det beslutsunderlag som då fanns på plats. Vi hade givetvis kunnat nöja oss med det men vi strävar efter att vara konstruktiva även i opposition och vår kommunfullmäktigegrupp beslutade därför att ställa ytterligare några frågor som vi inte fått svar på under den korta processens gång.

Angående att vi skulle varit inbjudna att delta i denna process så stämmer det i den mån att vi fick tre förslag presenterade för oss av den borgerliga minoriteten en söndag eftermiddag. Då inget av dem var sådant att vi kunde ställa oss bakom det så bestämde de sig för att fortsätta själva. Någon månad senare tillfrågades vi om vi ändå inte ville vara med, men eftersom förhandlingarna om det förslag vi inte stödde från början då redan var igång var det inte aktuellt.

Att som borgerligheten nu anklaga oss för allt mellan himmel och jord för att vi inte gör som de vill är knappast vägen framåt. Som en stillsam reflektion kan vi konstatera att om vi lagt lika mycket energi på att gnälla varje gång vi inte fått som vi velat så hade vi inte haft så mycket annat att göra.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Skövde

genom Johan Ask

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.