04 maj 2016 06:00

04 maj 2016 06:00

Du betalar ett högt pris för alkoholreklamen

DEBATT

Alkoholreklamen har ökat explosionsartat med hela 1 625 procent under det senaste decenniet, vilket du kan se genom att bara slå upp valfri tidning. Alkoholreklam behöver på samma sätt som tobaksreklam regleras hårdare för att minska de negativa konsekvenserna för individen.

I tidningar, tv-program, via alkoholreklam och på sociala medier sprids bilden av alkohol som något som är förknippat med avkoppling, semester eller firande. Men vet du att konsekvenserna av alkoholkonsumtionen i Sverige kostar det svenska samhället 49 miljarder kronor varje år? Alkohol är skadligt både för den enskildes hälsa och för samhället i stort. Alkoholmissbruk leder alltför ofta till misär för den drabbade familjen, till barnfattigdom, utanförskap och misshandel.

Det pratas inte särskilt mycket om kopplingen mellan alkohol och cancer. Enligt World Cancer Report 2014 är alkohol den största enskilda orsaken till cancer, förutom tobak. Alkohol är orsaken till fem procent av all cancer och risken för cancersjukdomar ökar redan med första glaset. Trots detta vinklas alltför ofta alkohol som en positiv faktor på hälsan i medierna. Det har i flera år pratats om alkoholens positiva effekter på hjärtat och blodkärlen, men allt fler forskare ifrågasätter detta skarpt. I realiteten orsakar alkoholkonsumtion allvarliga negativa konsekvenser på både den enskilde och dess omgivning.

I IOGT-NTO:s och Svenska Läkaresällskapets senaste forskningsrapport från 2015 om alkoholens andrahandsskador konstateras att alkohol är den enskilt största orsaken till att många far illa i andra hand. Forskningen har sammanställts av en internationell forskargrupp under ledning av Harold Holder, en av världens främsta alkoholforskare. Att andrahandsrökning påverkar människor i rökarens omgivning negativt är numera allmänt känt, men att alkoholen också har negativa hälsoeffekter på människor i omgivningen är mindre känt. Alkoholens andrahandsskador finns inom alla områden i samhället och kan handla om trafikolyckor, våld och övergrepp, barn som far illa samt förlorad arbetskapacitet. T.ex. är alkohol den femte största orsaken till sjukdom och död.

Vi vill inte att detta fortsätter och ifrågasätter att alkoholreklamen ökar i den takt den gör. Skadliga produkter ska inte exponeras utan restriktioner, oavsett om det handlar om cigaretter eller alkohol. Alkoholindustrin tar inte sitt ansvar utan investerar allt mer i alkoholreklam. Alkoholindustrin lägger 3,77 miljoner kronor om dagen brutto på alkoholreklam i Sverige.

Vi vill att Sverige tar riskerna med alkohol på större allvar och tar ansvar för att minska alkoholkonsumtionen och dess biverkningar.

Vi anser att Sverige bör stärka och förändra lagstiftningen för alkoholreklam så att förbudet verkligen efterföljs i svenska medier.

Rebecca Åblad

distriktsordförande, Skaraborgs IOGT-NTO Distrikt

Andrea Manleitner

Skövde-Skultorps scoutkår, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Lina Sultan

distriktsordförande, Ungdomens Nykterhetsförbund

I tidningar, tv-program, via alkoholreklam och på sociala medier sprids bilden av alkohol som något som är förknippat med avkoppling, semester eller firande. Men vet du att konsekvenserna av alkoholkonsumtionen i Sverige kostar det svenska samhället 49 miljarder kronor varje år? Alkohol är skadligt både för den enskildes hälsa och för samhället i stort. Alkoholmissbruk leder alltför ofta till misär för den drabbade familjen, till barnfattigdom, utanförskap och misshandel.

Det pratas inte särskilt mycket om kopplingen mellan alkohol och cancer. Enligt World Cancer Report 2014 är alkohol den största enskilda orsaken till cancer, förutom tobak. Alkohol är orsaken till fem procent av all cancer och risken för cancersjukdomar ökar redan med första glaset. Trots detta vinklas alltför ofta alkohol som en positiv faktor på hälsan i medierna. Det har i flera år pratats om alkoholens positiva effekter på hjärtat och blodkärlen, men allt fler forskare ifrågasätter detta skarpt. I realiteten orsakar alkoholkonsumtion allvarliga negativa konsekvenser på både den enskilde och dess omgivning.

I IOGT-NTO:s och Svenska Läkaresällskapets senaste forskningsrapport från 2015 om alkoholens andrahandsskador konstateras att alkohol är den enskilt största orsaken till att många far illa i andra hand. Forskningen har sammanställts av en internationell forskargrupp under ledning av Harold Holder, en av världens främsta alkoholforskare. Att andrahandsrökning påverkar människor i rökarens omgivning negativt är numera allmänt känt, men att alkoholen också har negativa hälsoeffekter på människor i omgivningen är mindre känt. Alkoholens andrahandsskador finns inom alla områden i samhället och kan handla om trafikolyckor, våld och övergrepp, barn som far illa samt förlorad arbetskapacitet. T.ex. är alkohol den femte största orsaken till sjukdom och död.

Vi vill inte att detta fortsätter och ifrågasätter att alkoholreklamen ökar i den takt den gör. Skadliga produkter ska inte exponeras utan restriktioner, oavsett om det handlar om cigaretter eller alkohol. Alkoholindustrin tar inte sitt ansvar utan investerar allt mer i alkoholreklam. Alkoholindustrin lägger 3,77 miljoner kronor om dagen brutto på alkoholreklam i Sverige.

Vi vill att Sverige tar riskerna med alkohol på större allvar och tar ansvar för att minska alkoholkonsumtionen och dess biverkningar.

Vi anser att Sverige bör stärka och förändra lagstiftningen för alkoholreklam så att förbudet verkligen efterföljs i svenska medier.

Rebecca Åblad

distriktsordförande, Skaraborgs IOGT-NTO Distrikt

Andrea Manleitner

Skövde-Skultorps scoutkår, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Lina Sultan

distriktsordförande, Ungdomens Nykterhetsförbund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.