04 maj 2016 06:00

04 maj 2016 06:00

Ett konkret förslag till kommunen

Studiebesök till Auschwitz

På påskafton fick undertecknad ett flygblad som lagts i familjens brevlåda. Flygbladet marknadsförde en nynazistisk organisations mål och argumenterade för bland annat folkdomstolar mot de svåra fallen av landsförräderi och deportering av människor som inte tillhörde den svenska rasen.

Vi lever i en tid när nazism, extrem nationalism och främlingsfientlighet återigen klivit fram och tagit stor plats i den offentliga debatten och både i Sverige och runt om i Europa vunnit inte så ringa stöd. Minnet av vad den typen av värderingar för med sig är inte längre levande i vår del av världen. En sådan utveckling är svår att motverka med enbart traditionella undervisningsmetoder. Den etiska diskussionen blir lätt för abstrakt för tonåringar som håller på att forma sin världsbild i en fas av livet där det radikala attraherar.

Hjo kommun har tagit frågan på allvar och låtit sina niondeklassare åka på studieresa till Auschwitz för att på plats få se vilka konsekvenserna kan bli när vi slutar se varandra som medmänniskor. Detta till en kostnad av cirka 2 500 kronor per elev eller en totalkostnad på 1,5 miljoner per år omräknat i Skövdemått. Under en hel grundskoletid lägger vi i Skövde en knapp miljon kronor per elev för att utbilda dem så att de ska stå rustade för vuxenlivet. 2 500 kronor motsvarar i det sammanhanget 2–3 tusendelar av vad vi investerar i varje Skövdeungdom.

Med ovan nämnda bakgrund har jag skrivit ett medborgarförslag till Skövde kommun och föreslår att:

• Kommunfullmäktige fattar beslut om att samtliga niondeklassare i Skövde kommuns grundskolor ska få möjlighet att tillsammans med sin klass göra ett studiebesök i Auschwitz.

• Att Barn och utbildningsnämnden tillförs resurser för att kunna genomföra studiebesöken som en återkommande del av niondeklassarnas skolår.

Ärendet är nu remitterat till kommunstyrelsen och jag hoppas på en välvillig behandling, till gagn för kommande generationer av Skövdebor.

Johan Åsbrink

På påskafton fick undertecknad ett flygblad som lagts i familjens brevlåda. Flygbladet marknadsförde en nynazistisk organisations mål och argumenterade för bland annat folkdomstolar mot de svåra fallen av landsförräderi och deportering av människor som inte tillhörde den svenska rasen.

Vi lever i en tid när nazism, extrem nationalism och främlingsfientlighet återigen klivit fram och tagit stor plats i den offentliga debatten och både i Sverige och runt om i Europa vunnit inte så ringa stöd. Minnet av vad den typen av värderingar för med sig är inte längre levande i vår del av världen. En sådan utveckling är svår att motverka med enbart traditionella undervisningsmetoder. Den etiska diskussionen blir lätt för abstrakt för tonåringar som håller på att forma sin världsbild i en fas av livet där det radikala attraherar.

Hjo kommun har tagit frågan på allvar och låtit sina niondeklassare åka på studieresa till Auschwitz för att på plats få se vilka konsekvenserna kan bli när vi slutar se varandra som medmänniskor. Detta till en kostnad av cirka 2 500 kronor per elev eller en totalkostnad på 1,5 miljoner per år omräknat i Skövdemått. Under en hel grundskoletid lägger vi i Skövde en knapp miljon kronor per elev för att utbilda dem så att de ska stå rustade för vuxenlivet. 2 500 kronor motsvarar i det sammanhanget 2–3 tusendelar av vad vi investerar i varje Skövdeungdom.

Med ovan nämnda bakgrund har jag skrivit ett medborgarförslag till Skövde kommun och föreslår att:

• Kommunfullmäktige fattar beslut om att samtliga niondeklassare i Skövde kommuns grundskolor ska få möjlighet att tillsammans med sin klass göra ett studiebesök i Auschwitz.

• Att Barn och utbildningsnämnden tillförs resurser för att kunna genomföra studiebesöken som en återkommande del av niondeklassarnas skolår.

Ärendet är nu remitterat till kommunstyrelsen och jag hoppas på en välvillig behandling, till gagn för kommande generationer av Skövdebor.

Johan Åsbrink

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.