04 maj 2016 06:00

04 maj 2016 06:00

Snygga upp badplatsen!

Karlsborg

Läste i SLA för en tid sedan att Karlsborgs kommuns parkavdelning inte hade tid att snygga upp badplatsen Västra vägen – Ringvägen! Lite har gjorts men mer går att göra söder och norr ut! En barnvänlig badplats som många barnfamiljer utnyttjar, då ska det vara snyggt och fint! Det finns inget att lägga skräp i utmed strandpromenaden till exempel.

Tid finns nog! Man ser kommunens pickupper lite då och då glida runt på gatorna. Den tiden kan utnyttjas för uppsnyggning i Karlsborg, det behövs! Till exempel runt resecentrum, häcken, banområdet, norra kanalbanken mot campingen, Grindstugevägen mot Tacksägelsekyrkan ... Hur länge ska man se den fina södra infarten vid gamla lokstallet?

Det finns mycket att göra för ett snyggt och fint Karlsborg!

Skattebetalare

Läste i SLA för en tid sedan att Karlsborgs kommuns parkavdelning inte hade tid att snygga upp badplatsen Västra vägen – Ringvägen! Lite har gjorts men mer går att göra söder och norr ut! En barnvänlig badplats som många barnfamiljer utnyttjar, då ska det vara snyggt och fint! Det finns inget att lägga skräp i utmed strandpromenaden till exempel.

Tid finns nog! Man ser kommunens pickupper lite då och då glida runt på gatorna. Den tiden kan utnyttjas för uppsnyggning i Karlsborg, det behövs! Till exempel runt resecentrum, häcken, banområdet, norra kanalbanken mot campingen, Grindstugevägen mot Tacksägelsekyrkan ... Hur länge ska man se den fina södra infarten vid gamla lokstallet?

Det finns mycket att göra för ett snyggt och fint Karlsborg!

Skattebetalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.