06 maj 2016 06:00

06 maj 2016 06:00

Fatta ett ickebeslut

Karlsborgsbanan:

I onsdagens SLA efterlyser Karlsborgs kommun ett tidsschema för järnvägens nedläggning och ondgör sig över hur det ser ut på det gamla banområdet i Karlsborgs centrum.

Innevånarna i Karlsborg har nu under snart 30 år sett på hur området växt igen och blivit allt anskrämligare. Att nöja sig med att säga att beslutet ligger inte i kommunen utan i Banverket, har varit det stående svaret när karlsborgarna klagat på hur det ser ut.

Det finns ett sätt att försöka lösa detta och det är att fatta ett så kallat ickebeslut. Detta skulle innebära att kommunen fattar ett beslut som innebär att oavsett om det blir någon tågtrafik på banan eller ej så kommer järnvägsstationen inte att ligga där den har legat tidigare. Ett sådant beslut skulle ge kommunen en möjlighet att ligga på Banverket för att få bort resterna av bangården och kunna snygga upp och planera för hur det skall se ut – bostäder eller genomfartsväg.

Då behöver inte kommunen vara passiva åskådare längre utan kunna ta initiativ och driva på i frågan. Och, det är väl ingen som tror att om det mot all förmodan blir järnvägstrafik igen, att järnvägen skulle korsa 49:an efter en brant sväng i Karlsborgs infart.

Så Karlsborgs kommun – fatta beslut, driv på så att det kan hända något. Låt oss själva ta initiativ och inte längre vara passiva åskådare.

Jens Ramhöj

 

Innevånarna i Karlsborg har nu under snart 30 år sett på hur området växt igen och blivit allt anskrämligare. Att nöja sig med att säga att beslutet ligger inte i kommunen utan i Banverket, har varit det stående svaret när karlsborgarna klagat på hur det ser ut.

Det finns ett sätt att försöka lösa detta och det är att fatta ett så kallat ickebeslut. Detta skulle innebära att kommunen fattar ett beslut som innebär att oavsett om det blir någon tågtrafik på banan eller ej så kommer järnvägsstationen inte att ligga där den har legat tidigare. Ett sådant beslut skulle ge kommunen en möjlighet att ligga på Banverket för att få bort resterna av bangården och kunna snygga upp och planera för hur det skall se ut – bostäder eller genomfartsväg.

Då behöver inte kommunen vara passiva åskådare längre utan kunna ta initiativ och driva på i frågan. Och, det är väl ingen som tror att om det mot all förmodan blir järnvägstrafik igen, att järnvägen skulle korsa 49:an efter en brant sväng i Karlsborgs infart.

Så Karlsborgs kommun – fatta beslut, driv på så att det kan hända något. Låt oss själva ta initiativ och inte längre vara passiva åskådare.

Jens Ramhöj

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.