07 maj 2016 06:00

07 maj 2016 06:00

Rätt att yrka på återremiss

BILLINGENS FRITIDSOMRÅDE

När frågan om satsningen på Billingens fritidsområde behandlades vid Skövde kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april, yrkade Socialdemokraterna på återremiss. Detta blev också beslutet.

Socialdemokraterna motiverade sitt yrkande med att de ville få mer uppgifter om bl.a. investerings och driftskostnader samt en konsekvensanalys över vilken inverkan projektet får på andra angelägna investeringar i kommunen. De vill även få reda på renoveringsbehov och kostnader för Billingebadet, samt driftsbudget för detta.

Enligt mig är det rätt av Socialdemokraterna att yrka på återremiss. De gör ju det för att få bättre insikt om kostnader och eventuella konsekvenser. Det är rent spel. Men om man mörkar eller inte kan redovisa kostnader och eventuella konsekvenser, då är det inte rent spel.

Sten-Åke Carlsson

Socialdemokraterna motiverade sitt yrkande med att de ville få mer uppgifter om bl.a. investerings och driftskostnader samt en konsekvensanalys över vilken inverkan projektet får på andra angelägna investeringar i kommunen. De vill även få reda på renoveringsbehov och kostnader för Billingebadet, samt driftsbudget för detta.

Enligt mig är det rätt av Socialdemokraterna att yrka på återremiss. De gör ju det för att få bättre insikt om kostnader och eventuella konsekvenser. Det är rent spel. Men om man mörkar eller inte kan redovisa kostnader och eventuella konsekvenser, då är det inte rent spel.

Sten-Åke Carlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.