10 maj 2016 06:00

10 maj 2016 06:00

Angående inköpsrutinerna

Hemtjänsten:

Vi vill på detta sätt besvara uppkomna frågor i insändare i SLA kring de ändrade rutinerna kring insatsen ”inköp” för Skövde kommuns hemtjänst som gäller från och med maj månad. Observera att det endast gäller inköp i de fall den enskilde inte själv deltar vid inköpet, vilket annars sker i kombination med insatsen ”ledsagning”.

Hur blir det med valfriheten, när tvånget är att handla sina varor hos en viss handlare?

Det har även tidigare, under årens lopp, skett byte av leverantör i samband med inköp för de som bl.a. bott/bor på våra servicehus vilket fungerat bra. Den nya rutinen avser endast Skövde kommuns egenregi och inte privata utförare av hemtjänst i Skövde. Kommunens valfrihetssystem medger naturligtvis att man som mottagare av hemtjänst har möjlighet till byte av utförare av hemtjänst, om man inte är nöjd med hur den vård och omsorg eller service som utförs bedrivs.

Vad säger Socialtjänstlagen om denna tvångsåtgärd?

Socialtjänstlagen reglerar inte hur kommunen väljer att utföra en viss tjänst/insats utan endast att insatsen är utformad på så sätt att det biståndsbedömda behovet tillgodoses och uppfyller kravet på s.k. skälig levnadsnivå.

Vad säger Socialtjänstlagen om den enskildes behov och dess värdegrund?

Grunden är att de insatser som är beviljade genomförs och planeras i så stor utsträckning som möjligt i samarbete och delaktighet med den enskilde.

Är det förenligt med konsumentköplagen?

Ja.

Vad säger handlarna i de olika kommundelarna? Får de kompensation för uteblivna kunder?

Någon kompensation kommer inte att ges till handlare ute i kommundelarna. Samtliga näringsidkare har getts möjlighet att inkomma med anbud i samband med upphandlingsförfarandet.

Vem ska betala för hemtransporten av varor?

Skövde kommun, sektor vård och omsorg. Den enskilde betalar som tidigare sedvanlig hemtjänstavgift som förblir oförändrad.

Sektor vård och omsorg

Per Granat

Vi vill på detta sätt besvara uppkomna frågor i insändare i SLA kring de ändrade rutinerna kring insatsen ”inköp” för Skövde kommuns hemtjänst som gäller från och med maj månad. Observera att det endast gäller inköp i de fall den enskilde inte själv deltar vid inköpet, vilket annars sker i kombination med insatsen ”ledsagning”.

Hur blir det med valfriheten, när tvånget är att handla sina varor hos en viss handlare?

Det har även tidigare, under årens lopp, skett byte av leverantör i samband med inköp för de som bl.a. bott/bor på våra servicehus vilket fungerat bra. Den nya rutinen avser endast Skövde kommuns egenregi och inte privata utförare av hemtjänst i Skövde. Kommunens valfrihetssystem medger naturligtvis att man som mottagare av hemtjänst har möjlighet till byte av utförare av hemtjänst, om man inte är nöjd med hur den vård och omsorg eller service som utförs bedrivs.

Vad säger Socialtjänstlagen om denna tvångsåtgärd?

Socialtjänstlagen reglerar inte hur kommunen väljer att utföra en viss tjänst/insats utan endast att insatsen är utformad på så sätt att det biståndsbedömda behovet tillgodoses och uppfyller kravet på s.k. skälig levnadsnivå.

Vad säger Socialtjänstlagen om den enskildes behov och dess värdegrund?

Grunden är att de insatser som är beviljade genomförs och planeras i så stor utsträckning som möjligt i samarbete och delaktighet med den enskilde.

Är det förenligt med konsumentköplagen?

Ja.

Vad säger handlarna i de olika kommundelarna? Får de kompensation för uteblivna kunder?

Någon kompensation kommer inte att ges till handlare ute i kommundelarna. Samtliga näringsidkare har getts möjlighet att inkomma med anbud i samband med upphandlingsförfarandet.

Vem ska betala för hemtransporten av varor?

Skövde kommun, sektor vård och omsorg. Den enskilde betalar som tidigare sedvanlig hemtjänstavgift som förblir oförändrad.

Sektor vård och omsorg

Per Granat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.