10 maj 2016 06:00

10 maj 2016 06:00

Har språk och kultur något värde i dag?

Debatt:

När utbildningsminister Carl Tham år 1994 besökte Högskolan i Skövde förklarade han att det enda han visste om den var att där fanns ett Centrum för Österrikestudier, ett unikt samarbete mellan den österrikiska staten och högskolan invigt 1991. Initiativtagare från svensk sida var rektor Lars-Erik Johansson; marken var väl förberedd av Länsskolnämnden i Skaraborg under ledning av Nils-Gunnar Emrich.

Två av Österrike betalda och i samverkan med representanter från HIS utvalda Sprachberater (lektorer) placerades i Skövde. Deras arbetsuppgifter utgjordes av undervisning, besök i skolor i hela Sverige, lärarfortbildning, föredrag och uppbyggnad av ett mycket omfattande Österrikebibliotek, även det en gåva från Österrike. Från att ha haft en framträdande plats i högskolans bibliotek är det nu flyttat till ett källarutrymme.

Högskolan erbjöd kurser för studenter i tyska i kombination med ekonomi och teknik, där en del av utbildningen ägde rum i Österrike. En tidning, Ausblicke, fick välförtjänt uppmärksamhet i såväl Sverige som i andra länder. Högskolans Sprachberater, Gerd Hollenstein, Isabella Gartner, Wolfgang Malik och Gangolf Nitsch, lektor vid Högskolan och under en tid prefekt för språkinstitutionen, utförde ett mycket framgångsrikt redaktionsarbete med tidningen. Uppskattade fortbildningskurser i Österrike lockade många lärare och skolledare från Sverige och övriga nordiska länder. Skolverket, Svenska institutet, Statens kulturråd och Skövde kommun bidrog med finansiellt stöd.

2002 invigdes ett Centrum för Mexicostudier vid HIS med Österrike Centrum som förebild och med Österrikes goda minne. Ett samarbete mellan Sverige, Österrike (andra tyskspråkiga länder) och Mexico på pedagogikens och kulturens områden kunde i en framtid komma till stånd.

Några år senare valde högskolans ledning att stänga dessa båda centra. En i och för sig korrekt orsak angavs: Det kommer inte längre studenter i tyska, franska och spanska. Man bortsåg helt från de etablerade samarbetsmöjligheter som fanns med nämnda länder, inte enbart i fråga om språk. Skövde kommun, läs kommunalrådet Tord Gustafsson, försökte under några år förtjänstfullt rädda Österrike Centret kvar i staden.

Uppgifter finns i dag om att det i Paris förekommer att affärsmän drar lott om att slippa äta lunch med svenska kolleger. De kan bara prata om pengar, möjligen också om golf, ingen har läst romaner, ingen har sett någon konstutställning och ingen har någon religion. Kanske är detta, förhoppningsvis, något av en skröna, det känns svårt att acceptera som en allmängiltig sanning. Men ändå: Vi kanske i högre grad borde ta hänsyn till språks och kulturs värdefulla roll även i sammanhang som rör vår handelsbalans och ekonomiska utveckling.

Nyligen höll Språklärarnas riksförbund konferens i Stockholm. Det konstaterades att de moderna språken har låg status, att lärarbristen är stor och att språklärarnas löneutveckling är sämre än för lärare i andra ämnen. Men stämningen var trots detta i viss mån optimistisk. Mest positiv var Rita Mogensen, ordförande för den danska språklärarföreningen. Och med all rätt, i vårt södra grannland är sedan några år tillbaka flera moderna språk obligatoriska redan i lågstadiet. Något att begrunda för svenska politiker och andra beslutsfattare.

Kurt Bäckström

föreståndare för Centrum för Österrikestudier 1991–1999

När utbildningsminister Carl Tham år 1994 besökte Högskolan i Skövde förklarade han att det enda han visste om den var att där fanns ett Centrum för Österrikestudier, ett unikt samarbete mellan den österrikiska staten och högskolan invigt 1991. Initiativtagare från svensk sida var rektor Lars-Erik Johansson; marken var väl förberedd av Länsskolnämnden i Skaraborg under ledning av Nils-Gunnar Emrich.

Två av Österrike betalda och i samverkan med representanter från HIS utvalda Sprachberater (lektorer) placerades i Skövde. Deras arbetsuppgifter utgjordes av undervisning, besök i skolor i hela Sverige, lärarfortbildning, föredrag och uppbyggnad av ett mycket omfattande Österrikebibliotek, även det en gåva från Österrike. Från att ha haft en framträdande plats i högskolans bibliotek är det nu flyttat till ett källarutrymme.

Högskolan erbjöd kurser för studenter i tyska i kombination med ekonomi och teknik, där en del av utbildningen ägde rum i Österrike. En tidning, Ausblicke, fick välförtjänt uppmärksamhet i såväl Sverige som i andra länder. Högskolans Sprachberater, Gerd Hollenstein, Isabella Gartner, Wolfgang Malik och Gangolf Nitsch, lektor vid Högskolan och under en tid prefekt för språkinstitutionen, utförde ett mycket framgångsrikt redaktionsarbete med tidningen. Uppskattade fortbildningskurser i Österrike lockade många lärare och skolledare från Sverige och övriga nordiska länder. Skolverket, Svenska institutet, Statens kulturråd och Skövde kommun bidrog med finansiellt stöd.

2002 invigdes ett Centrum för Mexicostudier vid HIS med Österrike Centrum som förebild och med Österrikes goda minne. Ett samarbete mellan Sverige, Österrike (andra tyskspråkiga länder) och Mexico på pedagogikens och kulturens områden kunde i en framtid komma till stånd.

Några år senare valde högskolans ledning att stänga dessa båda centra. En i och för sig korrekt orsak angavs: Det kommer inte längre studenter i tyska, franska och spanska. Man bortsåg helt från de etablerade samarbetsmöjligheter som fanns med nämnda länder, inte enbart i fråga om språk. Skövde kommun, läs kommunalrådet Tord Gustafsson, försökte under några år förtjänstfullt rädda Österrike Centret kvar i staden.

Uppgifter finns i dag om att det i Paris förekommer att affärsmän drar lott om att slippa äta lunch med svenska kolleger. De kan bara prata om pengar, möjligen också om golf, ingen har läst romaner, ingen har sett någon konstutställning och ingen har någon religion. Kanske är detta, förhoppningsvis, något av en skröna, det känns svårt att acceptera som en allmängiltig sanning. Men ändå: Vi kanske i högre grad borde ta hänsyn till språks och kulturs värdefulla roll även i sammanhang som rör vår handelsbalans och ekonomiska utveckling.

Nyligen höll Språklärarnas riksförbund konferens i Stockholm. Det konstaterades att de moderna språken har låg status, att lärarbristen är stor och att språklärarnas löneutveckling är sämre än för lärare i andra ämnen. Men stämningen var trots detta i viss mån optimistisk. Mest positiv var Rita Mogensen, ordförande för den danska språklärarföreningen. Och med all rätt, i vårt södra grannland är sedan några år tillbaka flera moderna språk obligatoriska redan i lågstadiet. Något att begrunda för svenska politiker och andra beslutsfattare.

Kurt Bäckström

föreståndare för Centrum för Österrikestudier 1991–1999

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.