10 maj 2016 06:00

10 maj 2016 06:00

Sänk drivmedelsskatterna

Landsbygden:

Landsbygdspartiet oberoende, LPo, är kraftigt emot de höjningar av drivmedelsskatterna som regeringen nu driver igenom. Landsbygdsbefolkningen lider redan av höga drivmedelsskatter, som kommer accelerera än värre när priserna återgår till de normala efter en period av låga världsmarknadspriser.

Det är helt orimligt att pungslå bilägarna på detta sätt, speciellt där alternativ till bilen saknas, vilket är fallet för landsbygdsbefolkningen i stort.

LPo förordar lägre drivmedelsskatter. Annars riskerar den ohållbara urbaniseringsprocessen i Sverige bara att fortsätta och landsbygden tömmas på sin befolkning.

Partistyrelsen Landsbygdspartiet oberoende

genom partiordförande Erika Sörengård

Landsbygdspartiet oberoende, LPo, är kraftigt emot de höjningar av drivmedelsskatterna som regeringen nu driver igenom. Landsbygdsbefolkningen lider redan av höga drivmedelsskatter, som kommer accelerera än värre när priserna återgår till de normala efter en period av låga världsmarknadspriser.

Det är helt orimligt att pungslå bilägarna på detta sätt, speciellt där alternativ till bilen saknas, vilket är fallet för landsbygdsbefolkningen i stort.

LPo förordar lägre drivmedelsskatter. Annars riskerar den ohållbara urbaniseringsprocessen i Sverige bara att fortsätta och landsbygden tömmas på sin befolkning.

Partistyrelsen Landsbygdspartiet oberoende

genom partiordförande Erika Sörengård

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.