10 maj 2016 11:43

10 maj 2016 11:43

Var tog de ekonomiska vinsterna vägen?

Debatt

I ett inlägg på ledarsidan i SLA den 30 april så kommenterar Anna Sandström från SNB den senaste ekonomiska rapporten från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Det är en dyster läsning, och tittar man närmare på detaljerna i rapporten så prognoserar SKL skattehöjningar på nästan två kronor av kommunalskatten och en krona för regionerna de närmaste åren. Huvudorsaken uppges vara den stora invandringen till Sverige. Det är samma prognos som SKL gjorde i sin rapport i höstas före flyktingkatastrofen. Totalt handlar det om skattehöjningar på 45 miljarder kronor. Skattehöjningarna kommer enligt SKL:s bedömning att avsevärt försvaga hushållens ekonomi under 2018–2019.

Till detta kommer de skattehöjningar som regeringen aviserade i samband med vårbudgeten. De är på 160 miljarder för samma tidsperiod. Tillsammans 205 miljarder i skattehöjningar fram till 2019 i en statsbudget som omfattar 900 miljarder.

Man kan fundera över hur Sverige kunnat hamna i den här situationen. Under minst ett decennium har 7 av våra riksdagspartier påstått att svensk invandringspolitik lönar sig. När nu ekonomin håller på att kollapsa så kan väljarna med fog fråga sig var de ekonomiska vinsterna tog vägen som dessa sju partier talade sig så varma för. Borde vi inte kunna sänka skatterna istället genom att använda alla dessa vinster?

Sveriges Migrationskostnader, inte de totala kostnaderna för svensk invandringspolitik, utan kostnaderna för Migrationsverket och för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag uppgår till 80-90 miljarder per år. Den totala budgeten för FN:s flyktingorgan UNHCR är ca 30 miljarder per år. Man hade velat ha dubbelt så mycket, dvs 60 miljarder, men det fick man inte. För dessa pengar försörjer UNHCR 60 miljoner människor på flykt. Bara tilläggsanslaget för migrationsverket på 30 miljarder skulle alltså räcka för att hjälpa 60 miljoner människor. Det är betydligt fler än man hjälper på plats i Sverige. Man kan med fog säga att det är mer kostnadseffektivt att hjälpa människor på plats, något som Sverigedemokraterna alltid hävdat. Sverige skulle i princip ensamma försörja UNHCR.

Slutklämmen i Anna Sandströms inlägg är minst sagt märkligt. Hon påstår att det inte funnits någon framförhållning i politiken när det gäller migrationen är ett faktum. Hur kan det vara ett faktum. Man kan undra om Anna Sandström inte läst något av Sverigedemokraternas förslag när det gäller svensk invandringspolitik sedan 2010. Anna Sandström verkar med förlov sagt lika yrvaken som de övriga sju riksdagspartierna när det gäller de problem som nu tornar upp sig pga åratal av ansvarslös invandringspolitik och som nu får det ena partiet efter det andra att nu plocka upp och lägga fram de förslag som Sverigedemokraterna tidigare framfört.

Stefan Hallberg

Sverigedemokraterna Karlsborg

Det är en dyster läsning, och tittar man närmare på detaljerna i rapporten så prognoserar SKL skattehöjningar på nästan två kronor av kommunalskatten och en krona för regionerna de närmaste åren. Huvudorsaken uppges vara den stora invandringen till Sverige. Det är samma prognos som SKL gjorde i sin rapport i höstas före flyktingkatastrofen. Totalt handlar det om skattehöjningar på 45 miljarder kronor. Skattehöjningarna kommer enligt SKL:s bedömning att avsevärt försvaga hushållens ekonomi under 2018–2019.

Till detta kommer de skattehöjningar som regeringen aviserade i samband med vårbudgeten. De är på 160 miljarder för samma tidsperiod. Tillsammans 205 miljarder i skattehöjningar fram till 2019 i en statsbudget som omfattar 900 miljarder.

Man kan fundera över hur Sverige kunnat hamna i den här situationen. Under minst ett decennium har 7 av våra riksdagspartier påstått att svensk invandringspolitik lönar sig. När nu ekonomin håller på att kollapsa så kan väljarna med fog fråga sig var de ekonomiska vinsterna tog vägen som dessa sju partier talade sig så varma för. Borde vi inte kunna sänka skatterna istället genom att använda alla dessa vinster?

Sveriges Migrationskostnader, inte de totala kostnaderna för svensk invandringspolitik, utan kostnaderna för Migrationsverket och för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag uppgår till 80-90 miljarder per år. Den totala budgeten för FN:s flyktingorgan UNHCR är ca 30 miljarder per år. Man hade velat ha dubbelt så mycket, dvs 60 miljarder, men det fick man inte. För dessa pengar försörjer UNHCR 60 miljoner människor på flykt. Bara tilläggsanslaget för migrationsverket på 30 miljarder skulle alltså räcka för att hjälpa 60 miljoner människor. Det är betydligt fler än man hjälper på plats i Sverige. Man kan med fog säga att det är mer kostnadseffektivt att hjälpa människor på plats, något som Sverigedemokraterna alltid hävdat. Sverige skulle i princip ensamma försörja UNHCR.

Slutklämmen i Anna Sandströms inlägg är minst sagt märkligt. Hon påstår att det inte funnits någon framförhållning i politiken när det gäller migrationen är ett faktum. Hur kan det vara ett faktum. Man kan undra om Anna Sandström inte läst något av Sverigedemokraternas förslag när det gäller svensk invandringspolitik sedan 2010. Anna Sandström verkar med förlov sagt lika yrvaken som de övriga sju riksdagspartierna när det gäller de problem som nu tornar upp sig pga åratal av ansvarslös invandringspolitik och som nu får det ena partiet efter det andra att nu plocka upp och lägga fram de förslag som Sverigedemokraterna tidigare framfört.

Stefan Hallberg

Sverigedemokraterna Karlsborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.