11 maj 2016 06:00

11 maj 2016 06:00

Fokusera på riktiga hot

BOULOGNERSJÖN

Replik. Läser med fasa om hur hundägare och hundar (av olika sorter dessutom, anfallet är alltså synkroniserat) har bestämt sig för att förstöra Boulognersjön. Enligt ordningsmakten som på SLA:s insändarsida 7/5 företräds av vakthavande Sommarbadare har det redan varit tassar i sjön.

Jag har inte tillgång till statistik men eftersom Sommarbadaren refererar till fågelsjö-eran antar jag att vi pratar om hundratals hundar varje dygn. Straffskalan är oklar, men den bör enligt vakthavande Sommarbadare skärpas. Eller så fokuserar vi på riktiga hot:

1. Glasskärvorna är troligtvis hundarna och deras ägare oskyldiga till. Glasskärvor är ett hot mot fötter, tassar, sjön och badplatsen. På riktigt.

2. Cigarettfimpar, snuspåsar och annat äckligt skräp kan i och för sig komma från hundägarna, men mer troligt från de som har andra ärenden än hundrastning till sjön och badplatsen. Detta hot är mer riktat mot trivseln, men ungar av olika arter kan säkert fara illa av att smaka på äckligheterna.

3. Självutnämnda ordningspoliser som spanar i buskarna är ett hot mot miljön i största allmänhet. Och sig själva.

Det handlar om respekt för andra människor och för gemensamma tillgångar: Städa upp efter dig, dina ungar och din hund. Låt inte din hund eller dina barn störa, skrämma eller på annat sätt förstöra för andra. I hundens fall är det enkelt, den ska vara kopplad. Jag är osäker på om det är vare sig tillåtet eller tillrådigt när det gäller barn (?).

Om vi följer ovanstående tror jag att vi får en fantastisk badmiljö i Boulogner där alla kan trivas. Och där det är helt okej att även en och annan hund njuter av badet.

Åretruntbesökare

Jag har inte tillgång till statistik men eftersom Sommarbadaren refererar till fågelsjö-eran antar jag att vi pratar om hundratals hundar varje dygn. Straffskalan är oklar, men den bör enligt vakthavande Sommarbadare skärpas. Eller så fokuserar vi på riktiga hot:

1. Glasskärvorna är troligtvis hundarna och deras ägare oskyldiga till. Glasskärvor är ett hot mot fötter, tassar, sjön och badplatsen. På riktigt.

2. Cigarettfimpar, snuspåsar och annat äckligt skräp kan i och för sig komma från hundägarna, men mer troligt från de som har andra ärenden än hundrastning till sjön och badplatsen. Detta hot är mer riktat mot trivseln, men ungar av olika arter kan säkert fara illa av att smaka på äckligheterna.

3. Självutnämnda ordningspoliser som spanar i buskarna är ett hot mot miljön i största allmänhet. Och sig själva.

Det handlar om respekt för andra människor och för gemensamma tillgångar: Städa upp efter dig, dina ungar och din hund. Låt inte din hund eller dina barn störa, skrämma eller på annat sätt förstöra för andra. I hundens fall är det enkelt, den ska vara kopplad. Jag är osäker på om det är vare sig tillåtet eller tillrådigt när det gäller barn (?).

Om vi följer ovanstående tror jag att vi får en fantastisk badmiljö i Boulogner där alla kan trivas. Och där det är helt okej att även en och annan hund njuter av badet.

Åretruntbesökare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.