11 maj 2016 06:00

11 maj 2016 06:00

Måste åtgärdas i ett paket

Billingesatsningen

Det förefaller som alla inte har förstått värdet av att fritidsområdet och Billingehus måste åtgärdas i ett paket. Det är helt klart att som en del föreslår enbart satsa på fritidsområdet, inte kan bli den framgång som avses i förslaget från alliansen och Jellinek.

Han och den norske ägaren har ju bekantgjort en rad åtgärder. Hotellet skall renoveras, byggas ut med fler rum, samt byggande av kongress-/konserthall. Detta borde hälsas med glädje från de flesta! I Skövde har önskemålet om en konserthall varit stort under många år.

Det var på gång vid arenan tillsammans med ett hotell, för några år sedan, men det lyckades Centerpartiet stoppa.

Jag var med och arrangerade en kongress på Billingehus redan 1975, det var branschförbundet Mekaniska Verkstädernas riksförbund vi skaraborgare inbjudit till Skövde. Men redan då var det tillgång till för få rum på Billingehus, vi fick använda Alphyddan och Hotell Billingen, samt att Maja Sandberg hjälpte till med ett par rum. Delar av Skövde Storband med Gunnar Siljabloo förgyllde och gjorde kongressbesöket oförglömligt för alla.

1989 var det dags för ny kongress på Billingehus, denna gång hade vi inbjudit Småföretagens riksorganisation att avhålla sin sista kongress före samgåendet med Företagarförbundet till Företagarna riksorganisation.

Även nu var tillgången på rum för dåligt på Billingehus, så Billingen och även ytterligare hotell fick anlitas. Inte så populärt då alla ville bo på Billingehus. Vid båda kongresserna hade vi deltagare från hela landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder.

Vid båda dessa tillfällen var alla deltagare imponerade av hotellets läge på kanten av Billingen med utsikten över Skövde, och många uttalade att; ”hit måste vi återvända fler gånger”.

Med detta vill jag belysa hur otroligt stort värde Billingehus har för Skövde, och att det tillför många sköna skattekronor.

Fler rum är nödvändigt, och det har ju utlovats tillsammans med övriga satsningar på hotell och fritidsområde.

Uppmaning till sossarna: Tänk om, tänk rätt, och inse hur investeringen på Billingen gynnar Skövde kommun och övriga företag!

Anders Löfgren

Det förefaller som alla inte har förstått värdet av att fritidsområdet och Billingehus måste åtgärdas i ett paket. Det är helt klart att som en del föreslår enbart satsa på fritidsområdet, inte kan bli den framgång som avses i förslaget från alliansen och Jellinek.

Han och den norske ägaren har ju bekantgjort en rad åtgärder. Hotellet skall renoveras, byggas ut med fler rum, samt byggande av kongress-/konserthall. Detta borde hälsas med glädje från de flesta! I Skövde har önskemålet om en konserthall varit stort under många år.

Det var på gång vid arenan tillsammans med ett hotell, för några år sedan, men det lyckades Centerpartiet stoppa.

Jag var med och arrangerade en kongress på Billingehus redan 1975, det var branschförbundet Mekaniska Verkstädernas riksförbund vi skaraborgare inbjudit till Skövde. Men redan då var det tillgång till för få rum på Billingehus, vi fick använda Alphyddan och Hotell Billingen, samt att Maja Sandberg hjälpte till med ett par rum. Delar av Skövde Storband med Gunnar Siljabloo förgyllde och gjorde kongressbesöket oförglömligt för alla.

1989 var det dags för ny kongress på Billingehus, denna gång hade vi inbjudit Småföretagens riksorganisation att avhålla sin sista kongress före samgåendet med Företagarförbundet till Företagarna riksorganisation.

Även nu var tillgången på rum för dåligt på Billingehus, så Billingen och även ytterligare hotell fick anlitas. Inte så populärt då alla ville bo på Billingehus. Vid båda kongresserna hade vi deltagare från hela landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder.

Vid båda dessa tillfällen var alla deltagare imponerade av hotellets läge på kanten av Billingen med utsikten över Skövde, och många uttalade att; ”hit måste vi återvända fler gånger”.

Med detta vill jag belysa hur otroligt stort värde Billingehus har för Skövde, och att det tillför många sköna skattekronor.

Fler rum är nödvändigt, och det har ju utlovats tillsammans med övriga satsningar på hotell och fritidsområde.

Uppmaning till sossarna: Tänk om, tänk rätt, och inse hur investeringen på Billingen gynnar Skövde kommun och övriga företag!

Anders Löfgren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.