14 maj 2016 06:00

14 maj 2016 06:00

Miljarder försvinner på grund av IT-strul

Debatt

Drabbas du av IT-strul? Känner du igen den där stressiga känslan när datorn hänger sig och vägrar svara, utskrifter som verkar försvinna i cyberrymden och det nya affärssystemet som verkar leva sitt egna liv?

Unionens senaste rapport om tjänstemännens IT-miljö visar att en halvtimma om dagen ägnas åt IT-strul. Tid som naturligtvis hade kunnat ägnas åt något annat. Detta kostar svenska privata företag 14,5 miljarder i förlorad arbetstid varje år. Nedbrutet på Västsverige handlar det om cirka 3 miljarder kronor.

Resultaten i undersökningen visar att tjänstemännens IT-miljö inte har förbättrats sedan den senaste undersökningen, snarare tvärtom. Då tekniken blivit en del av tjänstemannens vardag så är det i högsta grad en viktig arbetsmiljöfråga som måste tas på allvar. Slimmade organisationer och ett högt tempo kan vara orsaker till att IT-systemen fungerar dåligt eller att personalen fått för lite utbildning. Det här är en modern arbetsmiljöfråga som allt för ofta glöms bort.

En ljusglimt i årets undersökning är att sju av tio tillfrågade anser att de kan utföra sitt arbete med större självständighet tack vare IT-systemen. Lika stor andel anser att deras möjligheter att distansarbeta har underlättats tack vare IT.

Några intressanta fakta ur rapporten:

• Bara fyra av tio tjänstemän får nödvändiga instruktioner vid uppgraderingar av IT-systemen.

• Nästan fyra av tio tjänstemän litar inte på att IT-systemen fungerar.

• Två av tio tjänstemän behöver komplettera IT-systemen med egen utrustning.

• Endast sex procent av tjänstemännen anser att systemen redan fungerar som önskat.

Det är ironiskt att IT-system, som införs för att kunna göra jobbet mer effektivt, ibland i stället skapar problem och frustration. Användarnas inflytande och delaktighet måste öka, både när det gäller befintliga system och i ett tidigt skede när det gäller kartläggning och kravspecifikationer i samband med IT-investeringar. Samtidigt måste kompetensutveckling bli en naturlig del av vardagen. Det tjänar både tjänstemännen och företagen på.

Johan Bäcklund

tf. regionchef

Unionen Skaraborg/Väst

Unionens senaste rapport om tjänstemännens IT-miljö visar att en halvtimma om dagen ägnas åt IT-strul. Tid som naturligtvis hade kunnat ägnas åt något annat. Detta kostar svenska privata företag 14,5 miljarder i förlorad arbetstid varje år. Nedbrutet på Västsverige handlar det om cirka 3 miljarder kronor.

Resultaten i undersökningen visar att tjänstemännens IT-miljö inte har förbättrats sedan den senaste undersökningen, snarare tvärtom. Då tekniken blivit en del av tjänstemannens vardag så är det i högsta grad en viktig arbetsmiljöfråga som måste tas på allvar. Slimmade organisationer och ett högt tempo kan vara orsaker till att IT-systemen fungerar dåligt eller att personalen fått för lite utbildning. Det här är en modern arbetsmiljöfråga som allt för ofta glöms bort.

En ljusglimt i årets undersökning är att sju av tio tillfrågade anser att de kan utföra sitt arbete med större självständighet tack vare IT-systemen. Lika stor andel anser att deras möjligheter att distansarbeta har underlättats tack vare IT.

Några intressanta fakta ur rapporten:

• Bara fyra av tio tjänstemän får nödvändiga instruktioner vid uppgraderingar av IT-systemen.

• Nästan fyra av tio tjänstemän litar inte på att IT-systemen fungerar.

• Två av tio tjänstemän behöver komplettera IT-systemen med egen utrustning.

• Endast sex procent av tjänstemännen anser att systemen redan fungerar som önskat.

Det är ironiskt att IT-system, som införs för att kunna göra jobbet mer effektivt, ibland i stället skapar problem och frustration. Användarnas inflytande och delaktighet måste öka, både när det gäller befintliga system och i ett tidigt skede när det gäller kartläggning och kravspecifikationer i samband med IT-investeringar. Samtidigt måste kompetensutveckling bli en naturlig del av vardagen. Det tjänar både tjänstemännen och företagen på.

Johan Bäcklund

tf. regionchef

Unionen Skaraborg/Väst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.