16 maj 2016 06:00

16 maj 2016 06:00

Fick betala för mycket

P-automat:

I tisdags den 10 maj skulle jag göra ett kort besök på en avdelning på sjukhuset i Skövde. Vid de två p-automaterna var det kö och folk var förbannade. Efter att försökt cirka tio minuter, kunde jag äntligen komma till ett avslut. Jag bokade in för tiden 10.42 till 11.22, alltså 40 minuter. Jag vet att timkostnaden är 3 kronor, men jag fick betala 21 kronor.

Det är skamligt, att ni kan krångla till en så enkel apparat, som en p-automat på det viset. Ni kan tydligen inte ens föreställa er, att det är en hel del äldre personer som nu får stora svårigheter.

Jag kräver nu återbetalning av 18 kronor. För den händelse ni mot förmodan skulle ha invändningar mot detta mitt krav, kommer jag att lämna ärendet till min advokat.

Hans-Olof Pettersson

I tisdags den 10 maj skulle jag göra ett kort besök på en avdelning på sjukhuset i Skövde. Vid de två p-automaterna var det kö och folk var förbannade. Efter att försökt cirka tio minuter, kunde jag äntligen komma till ett avslut. Jag bokade in för tiden 10.42 till 11.22, alltså 40 minuter. Jag vet att timkostnaden är 3 kronor, men jag fick betala 21 kronor.

Det är skamligt, att ni kan krångla till en så enkel apparat, som en p-automat på det viset. Ni kan tydligen inte ens föreställa er, att det är en hel del äldre personer som nu får stora svårigheter.

Jag kräver nu återbetalning av 18 kronor. För den händelse ni mot förmodan skulle ha invändningar mot detta mitt krav, kommer jag att lämna ärendet till min advokat.

Hans-Olof Pettersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.