17 maj 2016 06:00

17 maj 2016 06:00

Fiber ingen självklarhet hos alla

Infrastruktursatsning:

Den ena påkostade broschyren efter den andra dimper nu ner i våra brevlådor som vill förmedla att fiber är framtiden! Vissa hävdar att tillgång till ett snabbt nät har blivit nästan lika självklart som el och rinnande vatten. Ett nödvändigt inslag i vår vardag enligt flera bredbandsleverantörer.

Så kan det säkert vara, men utvecklingen har ju gått i rekordfart de senaste åren och frågan är vad som kommer härnäst. Vi talar om infrastruktursatsningar som ska gynna alla medborgare i samhället oavsett ekonomisk status. Motorvägsbyggen och banor för höghastighetståg finansieras via skatter, men anslutning till fiber får tydligen var och en betala.

Inte nog med det, som ett exempel bifogar en leverantör ett avtal för underskrift där det står att avtalet gäller i fyra år. Om man skulle vänta och bestämma sig först efter detta utgångsdatum äger leverantören rätt att annullera beställningen. Så gäller även när leverantören färdigställt grävarbetet i det aktuella området och beställning skulle inkomma först efter avtalets utgång.

Ett sådant här förfarande riskerar tyvärr att skapa ökade orättvisor i samhället som kan få allvarliga konsekvenser i framtiden. Segregeringen i samhället har under de senaste åren ökat kraftigt och denna typ av agerande kommer att spä på detta problem ytterligare.

Det finns vissa politiska partier som säger sig värna den svaga människan i samhället. Nu har de chansen att visa sina väljare att de står för sina ord genom att se till att fiber blir allas rättighet i samhället. Pengar tycks det ju finnas gott om. Skattemedel levereras in till våra lador på ett betryggande sätt enligt vår nuvarande finansminister. Fiber borde därför vara lika självklart som el och rinnande vatten i varje hem!

Pelle Leijon

småföretagare

Den ena påkostade broschyren efter den andra dimper nu ner i våra brevlådor som vill förmedla att fiber är framtiden! Vissa hävdar att tillgång till ett snabbt nät har blivit nästan lika självklart som el och rinnande vatten. Ett nödvändigt inslag i vår vardag enligt flera bredbandsleverantörer.

Så kan det säkert vara, men utvecklingen har ju gått i rekordfart de senaste åren och frågan är vad som kommer härnäst. Vi talar om infrastruktursatsningar som ska gynna alla medborgare i samhället oavsett ekonomisk status. Motorvägsbyggen och banor för höghastighetståg finansieras via skatter, men anslutning till fiber får tydligen var och en betala.

Inte nog med det, som ett exempel bifogar en leverantör ett avtal för underskrift där det står att avtalet gäller i fyra år. Om man skulle vänta och bestämma sig först efter detta utgångsdatum äger leverantören rätt att annullera beställningen. Så gäller även när leverantören färdigställt grävarbetet i det aktuella området och beställning skulle inkomma först efter avtalets utgång.

Ett sådant här förfarande riskerar tyvärr att skapa ökade orättvisor i samhället som kan få allvarliga konsekvenser i framtiden. Segregeringen i samhället har under de senaste åren ökat kraftigt och denna typ av agerande kommer att spä på detta problem ytterligare.

Det finns vissa politiska partier som säger sig värna den svaga människan i samhället. Nu har de chansen att visa sina väljare att de står för sina ord genom att se till att fiber blir allas rättighet i samhället. Pengar tycks det ju finnas gott om. Skattemedel levereras in till våra lador på ett betryggande sätt enligt vår nuvarande finansminister. Fiber borde därför vara lika självklart som el och rinnande vatten i varje hem!

Pelle Leijon

småföretagare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.