17 maj 2016 06:00

17 maj 2016 06:00

Karlsborg missade sista tåget

KARLSBORGSBANAN

På något annat sätt kan man inte tolka den information som fredagen den 13:e når oss via våra lokaltidningar. Trafikverket har efter många års funderande nu erbjudit Karlsborg och Tibro kommuner att köpa den del av Karlsborgsbanan som går mellan Karlsborg och Tibro och som är den del av banan som formellt är nedlagd. Därmed torde Karlsborgsbanans öde vara beseglat.

Karlsborgsbanan är inte den enda regionala järnväg som lagts ner. Alla som läst boken Den stora urspårningen vet att Sverige, till förfång för landsbygdens utveckling, under decennier ägnat sig åt järnvägsnedläggningar. Allt tack vare dåvarande generaldirektören för Transportrådet, Claes-Eric Norrbom, som satte en ära i att med högst tvivelaktiga medel bevisa busstrafikens överlägsenhet. Med facit i hand vet vi nu att de högtflygande planer som generaldirektören hade för busstrafiken bara var tomma floskler.

Beslutsfattarna inom VG-regionen väljer att inte prioritera Karlsborgsbanan. De 700 miljoner som finns tillgängliga ska satsas på andra järnvägar. Trots allt tal om att göra regionen rundare så satsas inte en krona i de östra delarna av regionen.

Samtidigt med informationen om Karlsborgbanans nedläggning aviserar Värmlandstrafik och Västtrafik att man vill utveckla tågtrafiken mellan Karlstad och Skövde. Dessutom vidare mot Falköping och Jönköping. Politikerna inom VG-regionen har visionen att binda ihop områdena kring hela Vänern. Karlsborg kommer inte att kunna dra nytta av detta.

Som vanligt står kommunerna i Östra Skaraborg kvar på perrongen och Karlsborg liksom ett antal andra kommuner kommer att hamna på efterkälken eftersom satsningarna på järnvägar sker i andra delar av regionen. De enda som gläds är de politiker i Skövde, Tibro och Karlsborg, främst Socialdemokraterna, som hela tiden haft som målsättning att lägga ner Karlsborgsbanan.

Stefan Hallberg

Sverigedemokraterna Karlsborg

Karlsborgsbanan är inte den enda regionala järnväg som lagts ner. Alla som läst boken Den stora urspårningen vet att Sverige, till förfång för landsbygdens utveckling, under decennier ägnat sig åt järnvägsnedläggningar. Allt tack vare dåvarande generaldirektören för Transportrådet, Claes-Eric Norrbom, som satte en ära i att med högst tvivelaktiga medel bevisa busstrafikens överlägsenhet. Med facit i hand vet vi nu att de högtflygande planer som generaldirektören hade för busstrafiken bara var tomma floskler.

Beslutsfattarna inom VG-regionen väljer att inte prioritera Karlsborgsbanan. De 700 miljoner som finns tillgängliga ska satsas på andra järnvägar. Trots allt tal om att göra regionen rundare så satsas inte en krona i de östra delarna av regionen.

Samtidigt med informationen om Karlsborgbanans nedläggning aviserar Värmlandstrafik och Västtrafik att man vill utveckla tågtrafiken mellan Karlstad och Skövde. Dessutom vidare mot Falköping och Jönköping. Politikerna inom VG-regionen har visionen att binda ihop områdena kring hela Vänern. Karlsborg kommer inte att kunna dra nytta av detta.

Som vanligt står kommunerna i Östra Skaraborg kvar på perrongen och Karlsborg liksom ett antal andra kommuner kommer att hamna på efterkälken eftersom satsningarna på järnvägar sker i andra delar av regionen. De enda som gläds är de politiker i Skövde, Tibro och Karlsborg, främst Socialdemokraterna, som hela tiden haft som målsättning att lägga ner Karlsborgsbanan.

Stefan Hallberg

Sverigedemokraterna Karlsborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.