17 maj 2016 06:00

17 maj 2016 06:00

Lyssna på sköterskorna!

SJUKVÅRDEN

Våra sköterskor som nu skall lämna dialysavdelningen på Skas har över 20 års erfarenhet. Vilken förlust, inte bara för oss patienter utan även för de mindre erfarna sköterskorna, som kommit och frågat om råd och hjälp (vilket förekommer dagligen).

Att ledningen inte lyckas med att behålla dessa erfarna sköterskor är naturligtvis mycket sorgligt. Varför? Jo, man lyssnade inte till vad de erfarna som jobbar på golvet hade att säga. Ledningen borde ha lyssnat till vad ordföranden i Skas, Ulla-Britt Hagström, sa: Vår viktigaste resurs är våra duktiga och kunniga medarbetare.

Med det i minnet borde ni försöka att lyssna på dem, och bjuda till, kanske finns det en minimal chans att de kan komma tillbaka i höst. (Vi är många som hoppas och ber, patienter och kollegor.) Släng bort stolthet och prestige så slipper vi patienter, kollegor och inte minst Skas förlora ytterligare två högt värderade sköterskor. De här kan ni inte ersätta med nya.

C G 5

Att ledningen inte lyckas med att behålla dessa erfarna sköterskor är naturligtvis mycket sorgligt. Varför? Jo, man lyssnade inte till vad de erfarna som jobbar på golvet hade att säga. Ledningen borde ha lyssnat till vad ordföranden i Skas, Ulla-Britt Hagström, sa: Vår viktigaste resurs är våra duktiga och kunniga medarbetare.

Med det i minnet borde ni försöka att lyssna på dem, och bjuda till, kanske finns det en minimal chans att de kan komma tillbaka i höst. (Vi är många som hoppas och ber, patienter och kollegor.) Släng bort stolthet och prestige så slipper vi patienter, kollegor och inte minst Skas förlora ytterligare två högt värderade sköterskor. De här kan ni inte ersätta med nya.

C G 5

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.