18 maj 2016 06:00

18 maj 2016 06:00

20 000 nya studentbostäder till 2020

Debatt

Det är hög tid att höja ambitionerna i bostadspolitiken. Den akuta bostadsbristen måste åtgärdas. I dag är situationen särskilt svårt för alla som behöver sin första bostad. Det gäller till exempel studenter runt om i landets universitets- och högskoleorter. En majoritet av dessa orter uppger, enligt Boverket, att det finns ett underskott på studentbostäder.

Studenter ska kunna flytta och påbörja sina studier. Inte tvingas tacka nej till utbildning för att det inte går att få tag på en bostad. Det är också viktigt för jobben och tillväxten i Sverige.

Stefan Löfvens regering saknar svar på hur bostadsbristen ska lösas. Deras främsta åtgärd är ineffektiva bostadssubventioner som döms ut av såväl experter som byggföretag. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tidigare visat motstånd för ökat byggande och fler bostäder. Miljöpartiet har till exempel särskilt varit motståndare till enklare byggregler för studentbostäder.

Sverige behöver reformer på en rad områden. Moderaterna har därför drivit regeringen framför sig för att nya förslag ska komma på plats. Nu riktar vi ett tydligt krav om att genomföra reformer för 20 000 nya studentbostäder i Sverige till 2020.

Flera insatser behövs:

• Ett särskilt förkortat förfarande för plan- och bygglovsprocesserna för studentbostäder, med tidsgränser kopplade till ekonomiska sanktioner. Dessa processer, hos kommunen, ska få ta max nio månader. Det snabbar på byggandet.

Stärk högskolornas och universitetens roll för att öka antal studentbostäder. De hinder som i dag kvarstår för lärosäten att äga och bygga studentbostäder bör tas bort.

Förenkla reglerna för tekniska egenskapskrav och utformningsregler för studentbostäder. Det bör gå att bygga mindre lägenheter och det går att lätta på krav kring buller.

Gör en översyn av marktillgången nära universiteten och högskolorna. Mer mark måste kunna byggas på.

Tydligare bostadsuppdrag till Akademiska hus. Ett volymmål i bostadsbyggandet behövs för att öka deras byggande och ägande av studentbostäder.

Det måste bli enklare att få tag i en första bostad – även för studenter. Sverige ska fungera.

Tomas Tobé

partisekreterare (M)

Ewa Thalén Finné

bostadspolitisk talesperson (M)

Rasmus Törnblom

förbundsordförande MUF

Det är hög tid att höja ambitionerna i bostadspolitiken. Den akuta bostadsbristen måste åtgärdas. I dag är situationen särskilt svårt för alla som behöver sin första bostad. Det gäller till exempel studenter runt om i landets universitets- och högskoleorter. En majoritet av dessa orter uppger, enligt Boverket, att det finns ett underskott på studentbostäder.

Studenter ska kunna flytta och påbörja sina studier. Inte tvingas tacka nej till utbildning för att det inte går att få tag på en bostad. Det är också viktigt för jobben och tillväxten i Sverige.

Stefan Löfvens regering saknar svar på hur bostadsbristen ska lösas. Deras främsta åtgärd är ineffektiva bostadssubventioner som döms ut av såväl experter som byggföretag. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tidigare visat motstånd för ökat byggande och fler bostäder. Miljöpartiet har till exempel särskilt varit motståndare till enklare byggregler för studentbostäder.

Sverige behöver reformer på en rad områden. Moderaterna har därför drivit regeringen framför sig för att nya förslag ska komma på plats. Nu riktar vi ett tydligt krav om att genomföra reformer för 20 000 nya studentbostäder i Sverige till 2020.

Flera insatser behövs:

• Ett särskilt förkortat förfarande för plan- och bygglovsprocesserna för studentbostäder, med tidsgränser kopplade till ekonomiska sanktioner. Dessa processer, hos kommunen, ska få ta max nio månader. Det snabbar på byggandet.

Stärk högskolornas och universitetens roll för att öka antal studentbostäder. De hinder som i dag kvarstår för lärosäten att äga och bygga studentbostäder bör tas bort.

Förenkla reglerna för tekniska egenskapskrav och utformningsregler för studentbostäder. Det bör gå att bygga mindre lägenheter och det går att lätta på krav kring buller.

Gör en översyn av marktillgången nära universiteten och högskolorna. Mer mark måste kunna byggas på.

Tydligare bostadsuppdrag till Akademiska hus. Ett volymmål i bostadsbyggandet behövs för att öka deras byggande och ägande av studentbostäder.

Det måste bli enklare att få tag i en första bostad – även för studenter. Sverige ska fungera.

Tomas Tobé

partisekreterare (M)

Ewa Thalén Finné

bostadspolitisk talesperson (M)

Rasmus Törnblom

förbundsordförande MUF

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.