18 maj 2016 06:00

18 maj 2016 06:00

Elefanten på berget

BILLINGESATSNINGEN

Varning. Det är med växande förvåning jag följer debatten kring berget Billingens utveckling. Diskussionsvågorna går höga och låga och vi nu har nått nivån där vi argumenterar kring vilka som vill Skövde väl och vilka som är ”svikare”.

Allt detta utan att ens nämna den kanske viktigaste frågan av alla. Som jag ser det är ”elefanten i rummet” frågan om hur stor chansen är att First Hotell ska hålla sin del av avtalet? Vi vill nog alla att Billingeområdet ska utvecklas, men när man planerar att etablera ett långvarigt samarbete är det väl naturligt att man lär känna sin tänkta partner lite mer. Alliansen (som jag har röstat på) deklarerar att man har gjort djupgående och noggranna analyser av förutsättningarna.

Var är analysen kring First-koncernen? Varning nr 1: First Hotel har en lång historia med betalningsförelägganden. Varning nr 2: De har under alla de år de har varit ägare av Billingehus låtit fastigheten förfalla så långt att balkongräckena ruttnar! Varning nr 3: Under hösten 2015 sålde First tre av sina lönsammaste hotell. Till stor del genom att köparen tog över skulder! Varning nr 4: Det ska bildas ett nytt AB för att driva Billingehusverksamheten.

Skövde har äntligen skakat av sig ryktet som tråkig militärstad. Få pratar idag om vår tuffa tid som Skid-SM-arrangörer. Vad det skulle innebära för Skövde som varumärke om vi blev kända som staden som norrmännen lurade skjortan av bör vara med i kalkylen kring Billingens utveckling!

F Johansson

Allt detta utan att ens nämna den kanske viktigaste frågan av alla. Som jag ser det är ”elefanten i rummet” frågan om hur stor chansen är att First Hotell ska hålla sin del av avtalet? Vi vill nog alla att Billingeområdet ska utvecklas, men när man planerar att etablera ett långvarigt samarbete är det väl naturligt att man lär känna sin tänkta partner lite mer. Alliansen (som jag har röstat på) deklarerar att man har gjort djupgående och noggranna analyser av förutsättningarna.

Var är analysen kring First-koncernen? Varning nr 1: First Hotel har en lång historia med betalningsförelägganden. Varning nr 2: De har under alla de år de har varit ägare av Billingehus låtit fastigheten förfalla så långt att balkongräckena ruttnar! Varning nr 3: Under hösten 2015 sålde First tre av sina lönsammaste hotell. Till stor del genom att köparen tog över skulder! Varning nr 4: Det ska bildas ett nytt AB för att driva Billingehusverksamheten.

Skövde har äntligen skakat av sig ryktet som tråkig militärstad. Få pratar idag om vår tuffa tid som Skid-SM-arrangörer. Vad det skulle innebära för Skövde som varumärke om vi blev kända som staden som norrmännen lurade skjortan av bör vara med i kalkylen kring Billingens utveckling!

F Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.