18 maj 2016 06:00

18 maj 2016 06:00

Vi arbetar för att lösa problemen

STRÖMAVBROTT

Replik. Angående insändaren signerad ”Besviken elkund” i måndagens SLA.

Det stämmer att vi har haft väldigt många strömavbrott i området under de senaste månaderna. Det är oacceptabelt och vi har arbetat hårt för att lösa problemen. Vi har än så länge inte hittat någon entydig förklaring till de återkommande avbrotten, men har på olika sätt förändrat i nätet för att undvika fler avbrott. Svårigheten ligger i att vi inte har lyckats hitta vilken eller vilka komponenter som ligger bakom de flesta avbrotten. När vi har testat ledningen så har det fungerat, för att någon dag senare bli ytterligare ett avbrott. Några av avbrotten under de senaste veckorna har orsakats av fåglar som skapat kortslutningar på ledningen.

Hela området kring Götlunda/Greby ingår i vår investeringsplan för de kommande åren och alla luftledningar kommer att grävas ner eller isoleras innan slutet av 2019.

Ove Levein

områdesansvarig på Ellevio

Det stämmer att vi har haft väldigt många strömavbrott i området under de senaste månaderna. Det är oacceptabelt och vi har arbetat hårt för att lösa problemen. Vi har än så länge inte hittat någon entydig förklaring till de återkommande avbrotten, men har på olika sätt förändrat i nätet för att undvika fler avbrott. Svårigheten ligger i att vi inte har lyckats hitta vilken eller vilka komponenter som ligger bakom de flesta avbrotten. När vi har testat ledningen så har det fungerat, för att någon dag senare bli ytterligare ett avbrott. Några av avbrotten under de senaste veckorna har orsakats av fåglar som skapat kortslutningar på ledningen.

Hela området kring Götlunda/Greby ingår i vår investeringsplan för de kommande åren och alla luftledningar kommer att grävas ner eller isoleras innan slutet av 2019.

Ove Levein

områdesansvarig på Ellevio

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.