19 maj 2016 06:00

19 maj 2016 06:00

Angående beslutet om Billingens fritidsområde

Billingesatsningen

Vi hade att ta ställning till ett förslag som hanterats på en – med hänsyn till dess omfattning – mycket kort tid.

Investeringar i den här storleksordningen har i regel en avsevärt längre tid för beredning. Ett förslag vars tillblivelse var under helt annat än optimala förhållanden där kommunen ställdes inför ett ultimatum som majoriteten valde att vika sig för.

Det är också ett förslag som egentligen är flera: Det handlade om Billingens fritidsområde, något som redan tidigare varit föremål för utredning, men det handlade också om att göra affärer tillsammans med en privat näringsidkare och en hotellkedja.

Man har inför beslutet med hjälp av en professor kommit fram till att det senare förmodligen inte är olagligt, vilket väl är gott och väl, men det i sig innebär inte med automatik att det skulle innebära en god affär för kommunen. Det har förvisso gjorts kalkyler på även detta men de bygger på antagandet att Skövde ska få arrangera en SM-vecka, vilket ingen kan garantera, och vi ställer oss faktiskt tveksamma till att det skulle skapas 790 arbetstillfällen av de investeringar som är föreslagna.

Vi hade att ta ställning till ett förslag vilket vi inte vet hur det kommer att påverka våra andra åtaganden. Kommunstyrelsens ordförande sa i svaret på återremissen att det inte kommer att bli några undanträngningseffekter då kommunen har god soliditet och därmed lätt att låna pengar. Dessa 150 miljoner kronor ska alltså lånas upp, något som då oundvikligen påverkar kommunens egenfinansieringsgrad och soliditet, vilket i sin tur påverkar vad vi kan göra. Kultur- och Fritidsnämndens driftskostnad kommer att öka med cirka 20 miljoner kronor, hur kommer det påverka nämndens andra åtaganden och prioriteringar?

Vi ställde en återremiss för att få svar på bland annat dessa frågor, majoriteten valde att inte svara och skickade tillbaka återremissen på en vecka. De tog inte våra frågor på allvar och därmed inte heller förvaltandet av våra gemensamma resurser.

Nu gick beslutet igenom, men dock endast med hjälp av Sverigedemokraternas motstånd mot en flyktingförläggning. Vi kan därmed också konstatera att Skövde har fått en ny majoritet med allt vad det innebär.

Vi hoppas innerligt – för skattebetalarna i Skövdes skull – att satsningen på Billingen och hotellet blir den succé som majoriteten utmålar det till även om vi hyser en del tvivel. Om inte så ligger ett mycket tungt ansvar på deras axlar.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Skövde

genom

Investeringar i den här storleksordningen har i regel en avsevärt längre tid för beredning. Ett förslag vars tillblivelse var under helt annat än optimala förhållanden där kommunen ställdes inför ett ultimatum som majoriteten valde att vika sig för.

Det är också ett förslag som egentligen är flera: Det handlade om Billingens fritidsområde, något som redan tidigare varit föremål för utredning, men det handlade också om att göra affärer tillsammans med en privat näringsidkare och en hotellkedja.

Man har inför beslutet med hjälp av en professor kommit fram till att det senare förmodligen inte är olagligt, vilket väl är gott och väl, men det i sig innebär inte med automatik att det skulle innebära en god affär för kommunen. Det har förvisso gjorts kalkyler på även detta men de bygger på antagandet att Skövde ska få arrangera en SM-vecka, vilket ingen kan garantera, och vi ställer oss faktiskt tveksamma till att det skulle skapas 790 arbetstillfällen av de investeringar som är föreslagna.

Vi hade att ta ställning till ett förslag vilket vi inte vet hur det kommer att påverka våra andra åtaganden. Kommunstyrelsens ordförande sa i svaret på återremissen att det inte kommer att bli några undanträngningseffekter då kommunen har god soliditet och därmed lätt att låna pengar. Dessa 150 miljoner kronor ska alltså lånas upp, något som då oundvikligen påverkar kommunens egenfinansieringsgrad och soliditet, vilket i sin tur påverkar vad vi kan göra. Kultur- och Fritidsnämndens driftskostnad kommer att öka med cirka 20 miljoner kronor, hur kommer det påverka nämndens andra åtaganden och prioriteringar?

Vi ställde en återremiss för att få svar på bland annat dessa frågor, majoriteten valde att inte svara och skickade tillbaka återremissen på en vecka. De tog inte våra frågor på allvar och därmed inte heller förvaltandet av våra gemensamma resurser.

Nu gick beslutet igenom, men dock endast med hjälp av Sverigedemokraternas motstånd mot en flyktingförläggning. Vi kan därmed också konstatera att Skövde har fått en ny majoritet med allt vad det innebär.

Vi hoppas innerligt – för skattebetalarna i Skövdes skull – att satsningen på Billingen och hotellet blir den succé som majoriteten utmålar det till även om vi hyser en del tvivel. Om inte så ligger ett mycket tungt ansvar på deras axlar.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Skövde

genom

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.